Peter Brandes har formået at skabe debat i Grenaa med sin skulptur

Peter Brandes har formået at skabe debat i Grenaa med sin skulptur "Ofrende" - men alle 27 lokalpolitikere var enige om, at den skal vende tilbage til Torvet. Foto: Søren Andersen

"Ofrende" skal blive på Torvet i Grenaa

Den omdiskuterede skulptur af Peter Brandes skal blive på plads tæt på Grenaa Kirke

Af
Søren Andersen

GRENAA Lige siden dronning Margrethe i 1995 sørgede for at fjerne klædet og afslørede skulpturen “Ofrende”, skabt af den 74-årige kunstner Peter Brandes og skænket Grenaa i anledning af byens 550 års jubilæum af Djurslands Bank, har den været omdiskuteret - og måske aldrig helt forstået af den by, der fik den - som et minde om ”Det Gamle Testamentes” fortælling om Abraham, der får besked om at ofre det kæreste, han har, nemlig sønnen Isak, på Moriabjerget.

Den er blevet kaldt grim, negativ og slet ikke passende til en bymidte. Og nu har der så været en tænkepause, fordi Grenaas centrum skal fornyes, så statuen er anbragt i depot, mens belægningen er blevet skiftet, hvor den stod.

Tirsdag var det så den samlede kommunalbestyrelse, der skulle tage stilling til den fremtidige placering. Punktet var oprindeligt placeret på den lukkede del af dagsordenen, men var blevet flyttet efter ønske fra SF's Mads Nikolajsen, der fandt det pinligt med lukkede døre, fordi sagen havde været fuldt belyst i udvalgsbehandlingen.

Borgmester Jan Petersen, (S), var enig i, at en sag med så stor offentlig interesse, bedst behandles for åbne døre.

Men det var i dagsordenen præciseret, at hvis kommunalbestyrelsen begyndte at drøfte eventuelle økonomiske og juridiske elementer, der er af fortrolig karakter, skulle behandlingen fortsætte bag lukkede døre. Det hænger sammen med, at Peter Brandes - og hans efterkommere - har ophavsretten til kunstværket i 70 år efter hans død - og herunder skal man acceptere en placering nær Grenaa Kirke og den nu lukkede arrest.

Enige politikere

Og hvordan gik det så?

Tja, havde man håbet på en splittet kommunalbestyrelse i vild uenighed, må skuffelsen være stor, for der var fuld enighed blandt politikerne om, at skulpturen skal tilbage på Torvet, hvor den endelige placering skal afgøres af Peter Brandes.

Venstres Lars Østergaard tog ordet først.

"Hvis et kunstværk skal kunne skabe debat, så er det i hvert fald lykkedes for Peter Brandes, men vi er i Venstre enige om, at skulpturen skal tilbage på Torvet, hvor den stod," sagde han.

Else Søjmark, (S), mindede om, at kunst skal lægge op til debat - og Peter Brandes-skulpturen har i Grenaa vist sig at have meget stærke modstandere og meget stærke tilhængere.

"Må jeg minde om, at skulturen er midlertidigt i depot - også selv om byfornyelsesprojektet er trukket ud. Jeg skal ikke være smagsdommer over kunst, men fra starten skulle vi måske have gjort mere ud af at fortælle historien bag kunstværket. Så måske skulle man sætte en informationstavle på soklen," sagde hun.

Sørgelig behandling

Den konservative Mads Jensen fandt, at det var en sørgelig måde, som kommunen har behandlet kunstværket på.

"I min simple optik skal kunst kunne formidle et budskab, og det gør "Ofrende". Skulpturen er skabt til pladsen ved Grenaa Kirke, og det vil være skidt med et ry som en kommune, der ikke behandler sin kunst ordentligt," sagde han.

SF's Aleksander Myrhøj håber på mere debatskabende kunst i Norddjurs.

"Hvad er pænt og hvad er grimt? Det skal altid diskuteres, men der har manglet tydelighed om skulpturen og dens betydning."

Også Michael Vejlstrup fra Liberal Alliance lagde op til, at skulpturen skal tilbage på sin plads.

"Men man skal måske se på måde, hvorpå vi tager imod gaver og der åbenbart følger betingelser med. Det gør der ikke, når jeg giver en julegave til familien, og det bør der heller ikke, når kommunen modtager en kunstgave," mente han.

Socialdemokraten Niels Basballe så gerne en placering af statuen tættere på Østergade og udeserveringen i området.

Og den konservative Benny Hammer havde ikke lige set det komme, at han skulle være med til kommunalt smagsdommeri.

"Men selvfølgelig skal statuen tilbage, hvor den stod," slog han fast.

Respekt for arv og gæld

Borgmester Jan Petersens holdning er, at når Grenaa Kommune i sin tid fik en gave, skal de nuværende politikere tage vare på den - og respektere arv og gæld.

"Jeg bryder mig ikke om det, hvis vi vil til at flytte rundt på historien. Skal Søren Kanne så også flyttes, fordi nogle mener det, og jeg må minde om, at Arnoldi-skulpturen ved indkørslen til Grenaa fra vest også var omdiskuteret, men nu roses," sagde han.

Hans partifælle Tom Bytoft havde håbet på et flertal for at flytte statuen "Ofrende".

"Det er fordi jeg gerne ser den byttet med "Svanen", som vi nu har fået i Auning," var hans melding.

Dansk Folkepartis Diana Skøtt Larsen var enig med Michael Vejlstrup i, at politikerne skulle have mulighed for at flytte et kunstværk, hvis der var flertal for det, mens Ulf Harbo fra Enhedslisten mente, at en stor del af modstanden mod "Ofrende" skyldes, at mange ikke kender bibelhistorien særlig godt.

SF's Mads Nikolajsen var eneste politiker i salen, som også var aktiv i kommunalbestyrelsen i 1995, da Grenaa Kommune modtog gaven.

"Jeg finder stor kvalitet i, at den generer så mange. Kunstværket findes i andre versioner i Jerusalem og Roskilde, så det ville være skidt, hvis vi nu sagde nej til den."

Det var Steen Jensen, (DF) ikke enig i.

"Pæn er den ikke. Jeg synes den kunne pynte som en del af kystsikringen på Anholt," mente han - men havde ingen indvendinger, da alle 27 uden afstemning besluttede sig for en fortsat placering på Torvet i Grenaa.

Publiceret 11 December 2018 18:49