Viden Djurs direktør Ole Svit hilser det velkommen, at der er politisk opbakning til, at Viden Djurs fremover får ansvaret for at drive 10. klasse i Norddjurs Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen

Viden Djurs direktør Ole Svit hilser det velkommen, at der er politisk opbakning til, at Viden Djurs fremover får ansvaret for at drive 10. klasse i Norddjurs Kommune. Foto: Lars Norman Thomsen

10. klasse: Viden Djurs pønser ikke på en revolte

Et flertal i Børne- og ungdomsudvalget har peget på Viden Djurs, som den, der fremover skal drive et samlet 10. klassetilbud i Norddjurs

Af
Lars Norman Thomsen

UDDANNELSE "Vi ønsker meget tydeligt at markere, at et 10 klasses forløb er en investering i den bedst mulige start på ungdomsuddannelserne, frem for en afslutning på folkeskolen for de unge," siger direktør Ole Svit, Viden Djurs.

Erhvervsskolen Viden Djurs har budt ind på at drive fremtidens 10. klassetilbud i Norddjurs Kommune, som i en årrække har ligget i kommunalt skoleregi med 10. Klasse Center Djursland som aktør, en selvstændig folkeskole placeret ved Grenaa Idrætscenter tæt ved ungdomsuddannelserne i Grenaa.

Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti blevet enige om en række nye initiativer, som tilsammen skal gøre det mere attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse og gennemføre den. Initiativerne retter sig både mod indholdet og kvaliteten i erhvervsuddannelserne, og hvordan vejen fra folkeskolerne ind på erhvervsuddannelserne kan blive nemmere for de unge.

Aftalen kommer i forlængelse af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om at afskaffe omprioriteringsbidraget på erhvervsuddannelserne fra 2019, som blev indgået den 5. november 2018. En del af forligspakken handler om fremtidens 10. klasse.

Det rene snit

Det er allerede i dag muligt for en kommune – efter driftsoverenskomst – at henlægge sin 10. klasseaktivitet til en erhvervsskole, som Norddjurs Kommune allerede gør det med EUD10 i Auning, men forligspartierne anbefaler reelt, at 10. klasse rykkes helt væk fra folkeskolen og over på en erhvervsskole.

Det er altså et politisk valg, som Syddjurs Byråd i sidste uge valgte at sætte på standby, mens man i Norddjurs Kommunalbestyrelse ser ud til at ville lave det rene snit allerede fra næste skoleår.

Et flertal i Børne- og ungdomsudvalget peger i hvert fald på Viden Djurs som den, der fremover skal drive det samlede 10. klassetilbud i Norddjurs. Det skal kommunalbestyrelsen bekræfte på sit kommende møde tirsdag 11. december.

Bevare for at forandre

Hvis et politisk flertal vælger at pege på Viden Djurs betyder det et farvel til 10. Klasse Center Djursland. De nuværende medarbejdere hos sidstnævnte vil så som udgangspunkt blive overdraget til den nye arbejdsgiver, Viden Djurs, i medfør af virksomhedsoverdragelsesloven og i henhold til medarbejdernes rettigheder og ansættelsesvilkår. En opgave, som Norddjurs Kommune skal løse.

"Vi vil fortsætte på den eksisterende beliggenhed på Grenaa Idrætscenter, hvor vi er tæt på de forskellige ungdomsuddannelsesmiljøer. Det er uhyre vigtigt for processen med at kvalificere de unge til at træffe deres valg af ungdomsuddannelse," fastslår Annette Alsner, afdelingsleder for EUD10 Auning og EUD10 på Kalø Økologiske Landbrugsskole i Rønde.

"Vores spidskompetence som erhvervsskole er, at vi meget tydeligere end folkeskolen kan lave koblingen fra de almene fag til praksis i fag og brancher. På den måde vil de fleste elever kunne se en mening i at lære bl.a. matematik, dansk og engelsk, " siger Ole Svit.

"Vores mission handler om at klæde de unge meget bedre på til at træffe deres valg af ungdomsuddannelse. I Norddjurs er vi oppe på, at cirka 35 pct. af en ungdomsårgang vælger en erhvervsuddannelse, men frafaldet er for stort, og det bliver en af vores opgaver at lave om på dette," supplerer Annette Alsner.

Tilføjelse til artikel:

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018 Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A) og Benny Hammer (C) fremsatte forslag om, at indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget om model 1, hvor Viden Djurs overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10 klasseelever i Norddjurs Kommune godkendes med tilføjelse af at det forudsætter, at: 

  10 klasses EUD tilbud i Auning fortsætter uændret

  Det sikres at de 5 gymnasietilbud indgår ligeligt i tilrettelæggelsen af det fremtidige tilbud om Gym 10

  Spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse afdækkes til kommunalbestyrelsesmødet

  Jens Meilvang (I) fremsatte forslag om, at indstillingen godkendes under forudsætning af at:

  Viden Djurs ikke lukker 10 klasse i Auning uanset antallet af elever

  Viden Djurs skal have adgang til at præsentere deres 10 klasses tilbud på Auning Skole

  Mads Nikolajsen (F) fastholdte sin indstilling fra børne- og ungdomsudvalget

  Ulf Harbo (Ø) tog forbehold

Tilføjelse til artikel:

Beslutning i Økonomiudvalget den 04-12-2018 Jan Petersen (A), Hans Fisker (A), Tom Bytoft (A) og Benny Hammer (C) fremsatte forslag om, at indstillingen fra et flertal i børne- og ungdomsudvalget om model 1, hvor Viden Djurs overtager ansvaret for driften af tilbuddet til alle 10 klasseelever i Norddjurs Kommune godkendes med tilføjelse af at det forudsætter, at: 

  10 klasses EUD tilbud i Auning fortsætter uændret

  Det sikres at de 5 gymnasietilbud indgår ligeligt i tilrettelæggelsen af det fremtidige tilbud om Gym 10

  Spørgsmålet om virksomhedsoverdragelse afdækkes til kommunalbestyrelsesmødet

  Jens Meilvang (I) fremsatte forslag om, at indstillingen godkendes under forudsætning af at:

  Viden Djurs ikke lukker 10 klasse i Auning uanset antallet af elever

  Viden Djurs skal have adgang til at præsentere deres 10 klasses tilbud på Auning Skole

  Mads Nikolajsen (F) fastholdte sin indstilling fra børne- og ungdomsudvalget

  Ulf Harbo (Ø) tog forbehold

Publiceret 05 December 2018 15:00