Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori Steen Hildebrandt udfordrede de fremmødte kystkommuner til at indgå i partnerskaber, hvis det skal lade sig gøre at nå de 17 verdensmål, hvor livet i og omkring havene er et af dem. Mødet førte efterfølgende flere positive ting med sig, fortæller Djurs-kommunernes borgmestre.

Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori Steen Hildebrandt udfordrede de fremmødte kystkommuner til at indgå i partnerskaber, hvis det skal lade sig gøre at nå de 17 verdensmål, hvor livet i og omkring havene er et af dem. Mødet førte efterfølgende flere positive ting med sig, fortæller Djurs-kommunernes borgmestre.

"Vandet stopper jo ikke ved kommunegrænserne"

Foreningen Bæredygtig Kystkultur vil have østjyske kommuner til at tage stilling til, hvordan kysterne skal udvikle sig

Af
Simon Carlson

I 2021 træder Danmarks første havplan i kraft. Den skal fastsætte, hvilke havområder i de danske farvande der kan anvendes til aktiviteter som offshore-energiudvinding, skibsfart, fiskeri, akvakultur, havminedrift og miljøbeskyttelse frem imod 2030. Havplanen er et statsligt anliggende, men mange af de aktiviteter, som planen vil omfatte, får en naturlig effekt på landjorden i form af for eksempel udsigter og miljøet på kysterne, og så bliver det pludselig et kommunalt anliggende.

Havplanen skal i høring i løbet af 2019, og derfor havde foreningen Bæredygtig Kystkultur med sæde i Ebeltoft i sidste uge inviteret otte østjyske kystkommuner til konference i Kattegatcentret. Formålet var at hjælpe et tværkommunalt samarbejde på gled for at få størst mulig indflydelse på den igangværende havplanlægning. Et vigtigt emne at tage op, mener bestyrelsesmedlem i Bæredygtig Kystkultur Thorkild Hansen.

"Staten administrerer havet, men når der bliver lavet planer for havet, får det jo nogle afledte effekter, som rammer landjorden. I Region Midt er der ikke en strategi for havet, og vi tror på, at stort samarbejde kan skabe afgørende indflydelse for den kommende planlægning. Derfor vil vi gerne agere Kirsten Giftekniv mellem de østjyske kystkommuner. Vand respekterer jo ikke kommunegrænserne, så vi må tage hinanden i ed på at skabe nogle fælles muligheder," siger Thorkild Hansen.

Nødvendige partnerskaber

Den påstand blev da også bakket op fra yderst kompetent hold. Professor emeritus i organisations- og ledelsesteori Steen Hildebrandt var således inviteret til at holde konferencens første oplæg.

Heri tog han udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, hvor livet i havene er et af dem. Han udfordrede således de kommunale repræsentanter ved at antyde, at godt nok har de fleste kommuner skrevet verdensmålene ind i diverse strategier, men i mange tilfælde ligner det proforma.

"De 17 verdensmål er ved at blive en standard og en referenceramme for planlægning og partnerskaber. Målene er selvfølgelig lavet, fordi FN mener, de skal være med til at redde verden, men hvis vi skal nå målene, så kommer vi ikke langt uden partnerskaber. Vi kan kun nå dem, hvis vi laver møder som dette. Men det kræver, at vi er parate til at gå ud over kommunernes grænser," lød udfordringen ud i salen fra Steen Hildebrandt.

Mangler information

Den udfordring blev tilsyneladende taget op, da der efterfølgende blev snakket mere konkrete tiltag blandt de fremmødte. I hvert fald udtrykte borgmester i Syddjurs Kommune Ole Bollesen (S) uventet stor gevinst af mødet.

"Vi synes jo ikke, at vi er blevet ordentligt informeret fra statslig side om havplanerne. Nu fik vi skabt en kontakt til Søfartsstyrelsen, som laver havplanen, og her fandt vi faktisk ud af, at i den svenske havplan, der bliver der taget hensyn til kystturisme, men det gør der som udgangspunkt ikke i den danske. Det er helt åbenlyst, at der bør være et samspil. Det er jo helt åndssvagt, hvis der ikke er det, for selvfølgelig er der en vigtig økonomisk interesse i at tilgodese kystturismen," lød det fra Ole Bollesen, der blandt andet pegede på forskellige former for råstofindvinding og havbrug, der kan få en effekt på de syddjurske kyster.

På tværs af kommunerne blev der således givet håndslag på at udveksle erfaringer og sammen afgive høringssvar, når havplanen kommer i høring i løbet af 2019.

Publiceret 03 December 2018 11:36