Det bliver her i Vestergade, at Aunings nye dagligvareforretning gerne skulle stå klar til efteråret 2019. Illustration: Norddjurs Kommune

Det bliver her i Vestergade, at Aunings nye dagligvareforretning gerne skulle stå klar til efteråret 2019. Illustration: Norddjurs Kommune

Rema 1000 på vej til Auning

Ny dagligvareforretning kan være med til at styrke byens handel, mener politiker

Af
Simon Carlson

Auning I kommuneplanen for Norddjurs Kommune hedder det, at Auning skal udvikle sig som motoren blandt de vestlige byer i kommunen. Det betyder blandt andet, at detailhandlen skal styrkes, mens også centrum af byen skal udvikles.

Den udvikling har netop taget sit næste skridt, efter kommunalbestyrelsen i sidste uge godkendte et forslag til en ny lokalplan og kommuneplantillæg for et område ved Vestergade i Auning, der åbner for, at der nu både kan etableres erhvervsområde og dagligvarebutik i området, hvor byggemarkedet Stark tidligere holdt til. Her agter discountkæden Rema 1000 at flytte ind. Det er netop den udvikling, som Auning har brug for, mener formand for Miljø- og Teknikudvalget Jens Meilvang (LA).

"Det er rigtig positivt, at der sker noget i den ende af byen. Det kan godt se lidt trist ud, når man kører den vej, og der står tomme bygninger. Jeg tror på, at det her kan være med til at udvikle området, så det også begynder at tiltrække andre virksomheder," lyder det fra Jens Meilvang.

Styrker handlen

Med den nye Rema 1000's indtog i byen skærpes konkurrencen på dagligvarehandlen i Auning, som blandt andet råder over SuperBrugsen og Netto i centerområdet. Jens Meilvang, der selv bor i Auning, er dog ikke bange for, at der pludselig kan blive for mange dagligvarebutikker i en by med knap 3000 indbyggere. Tværtimod.

"Der ligger en Rema 1000 i Romalt, og der tager nogle folk fra oplandsbyerne ud og handler. Jeg tror, at en ny butik her, kan være med til, at folk tager til Auning og handler i stedet, og når de er her, så kan det jo være, at de også lige handler i en af specialbutikkerne. Jeg tror på, at det kan være med til at styrke i byen generelt, og vi vil jo gerne beholde pengene inden for kommunen, fremfor at folk kører til Romalt," konkluderer Jens Meilvang.

Efterår 2019

Der går lidt tid endnu, inden den nye forretning kan begynde at tage form. Med vedtagelsen af forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget bliver planerne nu sendt ud i offentlighedsperioden på otte uger. Dernæst skal først Miljø- og Teknikudvalget og siden Økonomiudvalget og endelig kommunalbestyrelsen godkende forslaget, inden Natur- og Miljøklagenævnet har fire uger til at komme med indvendinger.

Det forventes dog, at etableringen af den nye dagligvareforretning kan begynde midt på foråret 2019, så butikken kan åbne i sensommeren eller efteråret 2019.

Publiceret 16 November 2018 14:59