Der er blevet kæmpet hårdt fra både Mølleskolen og fra Toubroskolen om at undgå en lukning, men det blev Mølleskolen, der trak det korteste strå.

Der er blevet kæmpet hårdt fra både Mølleskolen og fra Toubroskolen om at undgå en lukning, men det blev Mølleskolen, der trak det korteste strå. Foto: Søren Andersen

Lukning af Mølleskolen konfirmeret

Budgetpartierne holdt sammen i kommunalbestyrelsen

Af
Søren Andersen

ORDDJURS Efter en kaotisk beslutningsproces, hvor både Mølleskolen og Toubroskolen undervejs var besluttet lukket fra det næste skoleår - endte det til sidst med, at flertallet bag 2019-budgettet, S, V, og DF, indstillede Mølleskolen til lukning. Og den aftale holdt også på tirsdagens kommunalbestyrelsesmøde, hvor lukningen blev konfirmeret af det samme flertal.

"Vi bakker op om budgetpartiernes aftale om det smertelige valg - hvilke af to gode børnebyer skal lukke? Der har været en helt urimelig slingreproces med nu tre høringer og en mere på vej. Toubroskolen har rejst sig og lokalsamfundet har rejst sig, så vi skal sikre bæredygtighed i området," sagde udvalgsformanden på det berørte område, Mads Nikolajsen fra SF - som jo står uden for budgetforliget.

Tom Bytoft fra Socialdemokratiet fulgte op med en opfordring: "Lad os lægge i selen og understrege en ny begyndelse i stedet for at snakke om vindere og tabere. Enig i en uskøn proces, men vi tror på, at letbanen giver udvikling og der bygges i området. Et andet argument er geografien - en tredje skole i Grenaa-området skal ligge på landet og ikke tæt på Grenaa."

20 ud af 27 står bag

Venstres Kasper Bjerregaard mindede om, at 20 ud af 27 står bag budgetforliget.

"Jeg vil også gerne beklage sagsforløbet. Det har ikke været kønt for nogen af skolerne, men bak nu op om, hvad der er vedtaget. Lad den nye enhed sætte sig og vi politikere skal så holde nallerne væk. Det skal være budskabet herfra."

Ulf Harbo fra Enhedslisten håber også på et godt fremtidigt skoletilbud syd for Grenaa.

"Men når vi i sagen kan læse, at der lukkes en skole - Mølleskolen - så er der jo vindere og tabere. Anerkender man ikke det, så bidrager man til politikerleden. Hvad skal der ske med bygningerne, når Mølleskolen lukker? Det ved vi intet om. Der snakkes om at løse Djurslandsskolens lokaleproblemer - er det for at forhindre en friskole på Mølleskolen?", spurgte han.

Ingen vindere - ingen tabere

Allan Gjersbøl Jørgensen Socialdemokratiet nævnte, at bestyrelserne på Mølleskolen og Toubroskolen har fortalt i avisen, at der ingen vindere er i denne sag.

"Så er der vel heller ingen tabere? 20 børn fra Toubroskolen går i dag på Mølleskolen, og deres fremtidige skolevalg vil jeg ikke blande mig i. Andre 20 børn fra Toubroskolens distrikt går også i dag på Rosmus Skole, og jeg håber de vender tilbage," sagde Allan Gjersbøl Jørgensen.

Tom Bytoft svarede Ulf Harbo: "Vi er enige om, at Mølleskolens bygninger skal bruges til andet formål, så det med at forhindre en friskole har intet på sig."

Afslutningsvist kaldte Michael Vejlstrup fra Liberal Alliance det en uklog beslutning at lukke Mølleskolen - og sagde, at det er imod borgernes ønsker.

Men flertallet holdt gennem alle afstemninger, så der var heller ikke opbakning fra SF-forslaget om at bevare børnepasningstilbuddet syd for Grenaa som en børneby med selvstændig bestyrelse.

Publiceret 13 November 2018 17:45