"Vi mangler en letbane og en politiker"

Protestsang og protestråb fra Børneby Mølle ved rådhuset i Grenaa før økonomiudvalgsmøde

Af
Søren Andersen

GRENAA "At være Møllebarn - det er et lækkert liv".

Ordene lød til den gamle Kattejammerrock-melodi - såmænd også med både hvæs og riv - da børn, forældre og medarbejdere fra Børneby Mølle - onsdag middag i anledning af skolens demokratidag - uhyre godt timet af skolen og den støtteforening, må man sige - gik i protesttog til Grenaa Rådhus, hvor Norddjurs Kommunes økonomiudvalg var samlet for at tage stilling til et massivt besparelseskatalog til budget 2019. Og hvor et af forslagene går ud på at lukke Børneby Mølle, der var kommunens første børneby.

Så ordene lød igen og igen taktfast til borgmester Jan Petersen, S: "Jan P., Jan P., Jan P. - lad det ikke ske. Bag borgmesteren så man flere af de i alt ni økonomiudvalgsmedlemmer, der umiddelbart efter samledes for at løse en uhyre vanskelig opgave - at finde besparelser for så mange millioner kroner, at det med garanti vil komme til at gøre ondt. 115 millioner kroner om året fjerner man ikke bare lige med et snuptag.

Bannere med budskaber signalerede kærlighed til Børneby Mølle - og advarede politikerne mod at tage et så drastisk skridt.

Rører ved det sværeste

"Jeg ved godt, at vi med det her er ude at røre ved noget af det sværeste - nemlig jeres skole, så det er helt logisk, at I giver lyd fra jer, men inde på rådhuset har vi altså en kassebog, som vi har meget svært ved at få til at stemme," sagde Jan Petersen.

Han forklarede, at efter økonomiudvalgets møde, indledes en høringsrunde, hvor der bliver rig lejlighed til at komme med de argumenter, som måske kan overbevise politikerne om, at de er på gale veje.

Beskeden var ikke til at tage fejl af, da Børneby Mølle onsdag gjorde opmærksom på deres store utilfreds med forslaget om en lukning.

Beskeden var ikke til at tage fejl af, da Børneby Mølle onsdag gjorde opmærksom på deres store utilfreds med forslaget om en lukning. Foto: Søren Andersen

"Jeg er også klar til at stille op hos jer, hvis I gerne vil have det, men vi kommer ikke uden om, at det er mange penge, vi mangler," sagde Jan Petersen.

Hvorefter der fra forsamlingen hurtigt blev kvitteret: "Så gør dog noget fornuftigt."

Hvorfor skal vi så lukkes?

"Ingen stiller spørgsmålstegn ved, at I har en god skole - en fantastisk skole faktisk," sagde borgmesteren så.

"Hvorfor skal vi så lukkes," lød replikken - som fik lov at hænge i luften, indtil formanden for Børn og Unge-udvalget, SF'eren Mads Nikolajsen fortalte om sin store ærgrelse over, at der skal lukkes en børneby i Norddjurs.

"For vi har kun gode børnebyer i kommunen," sagde han, inden børnene sang videre.

For formand Christian Breinholt og den øvrige skolebestyrelse i Børneby Mølle kom det som et chok, da man mandag aften kunne læse dagsordenen til onsdagens økonomiudvalgsmøde - og så, at man foreslår lukningen i Ålsø. Akkurat på et tidspunkt, hvor fristen om at etablere en friskole lige netop er overskredet. Sådan fungerer demokratiet også.

Lyngby har en politiker

"Vi mangler en letbane og en politiker til at slås for os i vores område. Vi har ikke en Kasper Bjerregaard som de har i Lyngby," siger Christian Breinholt - og henviser til den kendsgerning, at Venstres Kasper Bjerregaard bor her, og at flere politikere tror, at den kommende letbane vil få Lyngby og Trustrup til at udvikle sig til en slags Metropol - men med Børneby Toubro som den klart mest udfordrede i hele Norddjurs. Med faldende elevtal, så man har talt om elevflugt og massiv interesse for at sende sine børn i skole i Rosmus - i nabokommunen Syddjurs.

Han henviser til, at Børneby Mølle siden 2015 har oplevet fremgang i elevtal.

"Nu vil vi efterfølgende læse referatet fra økonomiudvalgsmødet grundigt. Vi er parate med høringssvar, for vi er ikke blinde for, at der skal spares, selv om det kom bag på os, at 40,6 ud af de 115 millioner kroner skal spares på børn og unge. Det skriger til himlen efter min mening," siger Christian Breinholt.

Han har selv tre drenge på skolen, som faktisk første gang var lukningstruet - da den hed Mølleskolen - tilbage i 2002.

"Mine drenge har faktisk allerede spurgt mig, hvem jeg tror de kommer til at gå i klasse med. Det er jo sådan noget, der sker, når man splitter et skoleområde op," siger Christian Breinholt.

En forælder, Per Lykke Andersen, vil gerne se dokumentation for, at man reelt sparer penge ved at flytte rundt på skolebørnene - og andre peger på, at især børn med særlige behov har gode rammer i Børneby Mølle - og frygter, at de ikke får det på en større skole.

Publiceret 22 August 2018 16:04

Debat: Grove procesfejl af Norddjurs Kommune i mastesag

DEBAT Vi skal selvfølgelig fortsat have god data og mobildækning i Grenaa sommerhusområde – men...

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune besluttede i sidste uge at udsætte beslutningen om lokalplan forslag 083-707 - etableringen af en 36 meter høj gittermast i sommerhusområdet. I forlængelse af den beslutning, vil vi gerne forsøge at give et mere nuanceret billede af omstændighederne og processen omkring lokalplan forslaget.

Indlednings vil vi understrege, at vi ikke er imod udbredelse af data og mobildækning i Grenaa sommerhusområde – tværtimod. Faktisk støtter vi, at vi skal udbygge bredbånd i sommerhusområderne så hurtigt som muligt.

Vi er imidlertid imod, at åbenbart hvem som helst og fuldstændigt udokumenteret, kan få etableret en 36 meter høj gittermast i et beskyttet kystnært naturområde, uden at gældende regler og god forvaltningsskik bliver overholdt.

Intet behov for en ny mast

Lokalplan forslaget er bestilt og betalt af TDC. Der er i øjeblikket rigelig mobildækning med 100 % dækning med 30-50 Mbit/s i hele området. Dette dokumenteres hvis man går ind på hjemmesiden ”Tjek dit net” der er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner.

Formålet med Tjekditnet.dk er at give forbrugere, virksomheder og kommuner mulighed for at se bredbåndsdækning helt lokalt og søge på udbydere for den enkelte adresse. Kortlægningen skal forbedre gennemsigtigheden ved køb af bredbåndsforbindelser og gøre det lettere for virksomheder og forbrugere at spille en aktiv rolle ved at efterspørge god dækning i deres lokalområde. Kommuner og regioner får et bedre grundlag for at tilrettelægge målrettede lokale indsatser, fx fastsættelse af dækningskrav ved indkøb.

Videre er den eksisterende mobildækning bekræftet af Michael Jensen hos Netplan, der udtaler at ”der er endda er god dækning i området og at mindst én udbyder (TDC) allerede kan tilbyde 100% dækning i området med helt op til 50 Mbit/s.”

Hos Destination Djursland har man ikke modtaget nogen klager fra turister om dårlig mobildækning i området. På vores selvbestaltede borgermøde i december sidste år, var der blot én sommerhusejer der oplevede dårlig mobildækning.

Processen omkring lokalplan forslaget

Når kommunen forholder sig til etableringen af en mast fra en mobiltelefonudbyder – i dette tilfælde TDC - skal kommunen tage udgangspunkt i kommunens egen masteplan, der er aftalegrundlaget mellem kommunen, virksomhederne og dens borgere. I omtalte masteplan, er der beskrevet tre zoner, i forhold til værdifulde og oplevelsesrige landskaber:

Zone 1 - Skærpet hensyn til værdifulde og oplevelsesrige landskaber jv. kommuneplanens landskabskortlægning samt kystnærhedszonen, der er et 3 km bredt bælte langs kysterne. Her bør der kun tillades opstilling af master eller antenner under helt særlige omstændigheder.

Zone 2 - Moderat hensyn her skal placeringen nøje overvejes. Alle ansøgninger bør vurderes på stedet, og opstillingen af antennemasten eller antennesystemet bør have en teknisk ufravigelig grund.

Zone 3 - Begrænset hensyn omfatter de arealer i kommunen, hvor det vurderes, at der umiddelbart kan opsættes master og antenner, hvis de generelle regler og lovgivningen er overholdt.

I denne sag, befinder vi os i Zone 1 og dermed i område med skærpet hensyn og her bør der kun opstilles master under helt særlige omstændigheder!

TDC og Kommunens sagsbehandler udarbejder i nært samarbejde i 2018 forslaget til lokalplanen. I denne proces, bliver det klart selv for kommunen, at masteplanen ikke er overholdt, hvilket foranlediger at sagsbehandleren skriver nedenstående e-mail (dokumentet er offentlig tilgængeligt og leveret fra kommunen som en del af aktindsigt)

Ovenstående kommunikation synliggør at mindst to af flere grove procesfejl er lavet i denne sag og tydeliggør desuden, at der sidder en kommunalt betalt sagsbehandler, der ikke varetager kommunens eller borgernes tarv, men i stedet varetager TDC ønske om at få etableret en mobilmast. Man kan blive bekymret for om der er andre personlige hensyn der i stedet varetages. Vi vil undlade at kommentere på formanden for Sommerhusforenings rolle i denne sag og lade det være op til læseren at danne sit eget billede.

Desuden har lokalplan forslaget følgende yderligere mangler i forhold til masteplanen og god forvaltningsskik:

· Norddjurs Kommune forholder sig ikke til, om der faktisk eksisterer et behov for etablering af en mast. På trods af gentagne spørgsmål til kommunen er det stadigt uklart og kommunen forsøger ikke at klarlægge dette objektivt.

· I forbindelse med de mange indsigelser, benytter kommunen sig ikke af en objektiv 3. part til vurderingen af behovet og til at svare på partsindlæg fra de mange indsigelser, men benytter udelukkende TDC´s vurdering og argumenter.

· Kommunen har ikke foretaget en analyse der belyser andre masteløsninger eller alternative placeringer, hvilket bør belyses jf. kommunens egen masteplan.

· Kommunen tilsidesætter egen masteplan og forsøger at etablerer en mast i Zone 1 området, trods skærpet hensyn.

Konklusioner

· Vi har i øjeblikket en god dækning i området og dermed ingen brændende platform, der tvinger os at etablere en mobilmast her og nu.

· Lokalplan forslaget indeholder mange graverende fejl og mangler - og kommunen overholder ikke reglerne i egen masteplan og tilsidesætter det skærpede hensyn.

· Kommunens sagsbehandler varetager ikke kommunens eller borgerens tarv. Hun tilsidesætter god kommunal forvaltningsskik og tilgodeser i stedet TDC, hvilket giver anledning til en vurdering om sagen bør ankes til Ankestyrelsen.

Vi synes det er åbenlyst at lokalplanen ikke blot er noget makværk, men groft tilsidesætter både god forvaltningskik og kommunens egen masteplan og bør derfor forkastes.

God data og mobildækning

Vi mener, at Norddjurs Kommune skal forsætte sine bredbåndsambitioner og få udrullet bredbånd i sommerhusområdet så snart som muligt, og vi kan kun opfordre alle sommerhusejere til at støtte dette initiativ. Det betyder, at en del af datatrafikken flyttes fra mobilt bredbånd til tråd-forbundet bredbånd og dermed frigives mobildækningskapacitet til tale.

Og lad os også lige benytte lejligheden til at slå en knude på et at TDC´s argumenter om, at der i forbindelse med det årlige Beach Party er behov for bedre dækning. Vi dimensionerer forhåbentlig ikke et netværk eller antenne efter hvad behovet er én enkelt dag om året. I sådanne situationer etableres selvfølgelig en flytbar mast, som ved alle andre større arrangementer.

Vi ser frem til mange spændende indlæg og svar.