Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Norddjurs:

Bybusserne i Grenaa, igen-igen

Af Per Lund, Violskrænten 9, 8500 Grenaa

"Først og fremmest vil jeg takke for alle skriftlige og mundtlige tilkendegivelser til mit indlæg om bybusser i Grenaa, alle var positive og stillede store forhåbninger til en hurtig bedring af situationen.

Læs også: Debat Norddjurs: Ti argumenter for at ændre bybuskørslen i Grenaa

KV17 - debat Norddjurs: Jeg tog fejl - vi skal have telebybussen ud af Grenaa

Til orientering er der en vis bevægelse blandt politikerne i Norddjurs Kommune for at ændre den umulige busdrift og en erkendelse af at den nugældende løsning er en fejl beslutning. Jeg tager hatten af for politikere, der vil indrømme de tog fejl og aktivt arbejde for en ændring til befolkningens fordel.

Af videoen fra kommunalbestyrelsesmødet den 13. marts 2018 fremgår at der i budgettet er afsat kr. 300.000,- til etablering af busdrift til Krattet. Etableringen kostede kun kr. 100.000,- men man fastholder nu at de sparede kr. 200.000,- skal tilbage i kassen og ikke gå til bedring af busdriften andre steder i byen hvor der er behov.

Der er ikke tale om at øge totalbudgettet for Norddjurs Kommune men alene at anvende de overskydende penge til busdrift på en anden måde end besluttet ved budgetteringen, men man holder fra visse politikeres side fast i at den teknikalitet at man i budgettet skrev ”forbedring af busdrift i Krattet” og ikke kun ” forbedring af busdrift i Grenaa” gør at man ikke kan anvende de overskydende kr. 200.000,- til andre busdriftmæssige formål. Det må de politikere der fastholder dette stå på mål for overfor deres vælgere, jeg tror og håber på at de taber denne holmgang.

Som tidligere nævnt skal bybusserne køre som bybusser og telebusløsningen afskaffes, og busserne skal betjene alle bymæssige områder indenfor Grenaa samt Kattegatcentret, Grenaa Marina, m.m. men ikke industrikvartererne hvor der ikke er behov for busbetjening.

Det siges at telebusordningen, ifølge forvaltningen, har fået/får et tilskud fra Trafikstyrelsen på kr. 2,4 millioner og at dette tilskud bortfalder hvis telebusordningen ophører. Det ser jeg gerne sandhedsbevis for i det jeg ikke tror på at Trafikstyrelsen specifikt har knyttet et tilskud på Kr. 2,4 millioner til etablering af telebus i Grenaa. Politikerne/forvaltningen må i givet fald gå i dialog med Trafikstyrelsen om anvendelse af nævnte beløb til bedring af den generelle busdrift i Grenaa. Det må kunne lade sig gøre med henvisning til det busmæssige kaos der har hersket i byen siden indførslen af telebuskørslen.

Jeg skal derfor appellere til de politikere der endnu ikke har meldt klart ud at de har fortrudt deres tilslutning til telebusløsningen, om at stå frem og kæmpe sammen med de der allerede kæmper for en ren bybusordning med faste afgangs- og ankomsttider til glæde for såvel byens beboere (specielt de ældre) som turisterne. Det er ingen skam at ændre beslutning , vi kan alle blive klogere eller forudsætningerne har ændret sig.

Afslutningsvis skal jeg opfordre Djurslandsborgmestrene samt Niels Erik Iversen, der sidder i Regionsrådet, om at kæmpe i mod Regionens planer om at beskære de regionale busruter da man ved beskæring vil lukke adskillige landsbyer ned ved at fratage beboerne muligheden for at komme til- og fra byerne med mindre de tager flexbus eller taxa der vil være en dyr løsning for mange ældre.

Til allersidst skal jeg opfordre så mange som muligt til med deres underskift at støtte Miljøforeningen Blak der bl. a. sammen med Levende Hav vil sætte en underskriftsindsamling i gang for at skaffe de 50.000 underskrifter der skal til for at få et forslag igennem i Folketinget for forbud mod etablering af nye havdambrug og udfasning af de eksisterende. Kommer Esben Lunde Larsen igennem med sine planer om havdambrug ud for Djurslands kyster og dermed forurening af badevandet samt generende udsigt, kan vi miste en meget stor del af de turister der i dag besøger vort område og dermed indtægterne herfra."

Publiceret 20 April 2018 05:00