Så er der endelig styr på situationen i Auning Idræts- og Kulturcenter. Henrik Johansen og den nye bestyrelse er blevet enige om at fortsætte samarbejdet. Arkivfoto

Så er der endelig styr på situationen i Auning Idræts- og Kulturcenter. Henrik Johansen og den nye bestyrelse er blevet enige om at fortsætte samarbejdet. Arkivfoto

Center:

Bestyrelse og centerchef enige om at fortsætte

Bestyrelsesformand: “Henrik var vores førsteprioritet”

Den populære centerchef i Auning Idræts- og Kulturcenter har valgt at fortsætte i sin stilling, som han ellers efter planen skulle stoppe i 31. maj. Beslutningen kommer blot få uger efter, at den nye bestyrelse i Auning Idræts- og Kulturcenter blev valgt. Dengang lød det fra den nye bestyrelsesformand Jeppe Friis, at den første opgave var at finde ud af, hvordan situationen i centeret skulle se ud efter Henrik Johansen, og den opgave er nu løst.

“Vores førsteprioritet var hele tiden at tale med Henrik. Der var en årsag til, at han sagde op, men han er visionær, og hans spidskompetence er at tænke udvikling, så det ville være helt åndssvagt ikke at gå i dialog med ham om at fortsætte,” fortæller bestyrelsesformand Jeppe Friis.

100 procent

Bestyrelsen er således hurtigt gået i dialog med Henrik Johansen om hans tanker og syn på centret, og her viste det sig, at centerchefen og den nye bestyrelse langt hen ad vejen delte de samme tanker. Derfor var valget let.

“Vi har ikke snakket med andre om stillingen, for det stod hurtigt klart, at vi gerne ville sparre med Henrik om fremtiden. Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes os at fastholde ham i stillingen, og jeg kan også med sikkerhed sige, at det er en enig bestyrelse, der bakker 100 procent op om Henrik,” fastslår Jeppe Friis.

Masser af visioner

Henrik Johansen selv har da heller ikke lagt skjul på, at han tidligere savnede opbakning til sin fremtidstanker om Auning Idræts- og Kulturcenter. Ved flere lejligheder har han ytret sin ærgrelse over, at han ikke kunne forene de tanker med det job, som han ellers er utrolig glad for. Derfor er han også lykkelig for, at det endelig er lykkedes at finde fælles fodslag.

“Jeg skal være ærlig og sige, at da jeg sagde min stilling op i november, der kunne jeg ikke se ret meget lys for enden af tunnelen. Det har ændret sig nu. Jeg glæder mig rigtig meget over, at det er lykkedes at blive enige om, hvordan vi skal drive centeret fremadrettet. Bestyrelsen har været meget lydhøre over for de ting, som jeg havde med, så jeg glæder mig til et samarbejde med en bestyrelse, der er visionær og tænker fremad,” siger Henrik Johansen, som aner en stærk fremtid i sit job.

“Jeg er mega-glad for at være her, og jeg har en masse idéer, som jeg nu skal til at søsætte. Det ser jeg virkelig frem til,” noterer den “nye” centerchef.

Publiceret 19 March 2018 12:32