Området, der i Auning er kendt som “drivhusgrunden”, husede i mange år det store og anerkendte gartneri Frisa Planter

Området, der i Auning er kendt som “drivhusgrunden”, husede i mange år det store og anerkendte gartneri Frisa Planter

Nybyg:

Plan for byggeri på ”drivhusgrunden”

Kommunen er klar med ny planlægning for fire boligområder i Auning

Hele fire projekter, der giver mulighed for at opføre nye boliger i Auning har fået ok fra kommunalbestyrelsen, så den nødvendige planlægning kan sættes i værk.

De fire områder ligger spredt ud i nærmest alle verdenshjørner og dele af byen og omfatter boliger af vidt forskellig karakter.

Mest synlig af de fire områder er det der kendes som “drivhusgrunden” - eller Blomsterdalen - som i årtier fra 1964 var bebygget med store drivhuse, hvorfra der blev drevet gartnerivirkomheden Frisa Planter i den helt store internationale stil.

Arealet, der ligger mellem hundeskoven og Byparken på adressen Kirkegade 2, ønskes af ejerne godkendt til bebyggelse af tæt-lav og åbent-lavt boligbyggeri.

I forbindelse med vedtagelse af lokalplan for området skal landbrugsnoteringen ophæves og arealet overføres til byzone.

30 grunde på Porsbakkevej

For Porsbakkevej i den nordøstlige ende af byen er i marts 2017 vedtaget en lokalplan, der omfatter 30 grunde til åben-lav bebyggelse.

I forbindelse med godkendelse af lokalplanen blev besluttet, at der skal skabes en ny permanent vejadgang, når 40 procent af boligområdet på Porsbakkevej er bebygget.

Den midlertidige vejadgang sker fra Østervangs Alle.

Området er på om knap 16 hektarer og giver mulighed for at opføre enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse, klyngehuse, boligfælleskaber eller lignende. Byggeriet kan være i op til to etager.

Bebyggelsen kan opføres på storparceller eller på udstykninger til enfamiliehuse.

Kommunalbestyrelsen har nu givet grønt lys for at udarbejde lokalplan og kommuneplantillæg for området og dermed udlægge et område i tilknytning til den kommende udstykning til rekreativt område og grønne fællesarealer.

Der lægges også op til, at projektering af den overordnede vej fra hovedvejen til Porsbakkevej påbegyndes i 2018.

Det store internationale gartneri i sine velmagtsdage, hvor området var kendt under navnet “Blomsterdalen”. Foto: AuningByMuseum.

Det store internationale gartneri i sine velmagtsdage, hvor området var kendt under navnet “Blomsterdalen”. Foto: AuningByMuseum.

Store skovparceller

Det tredje aktuelle kommende boligområde er i den vestlige ende af byen på Nørgaardsvej, hvor ejeren ønsker at udstykke otte grunde og et fællesareal.

Området giver mulighed for at udstykke store skovparceller.

For at undgå eventuelle miljøkonflikter har forvaltningen anbefalet, at der i den planlægning udlægges en bufferzone i form af et grønt areal mellem det eksisterende erhvervsområde og den nye boligbebyggelse. Det kræver et kommuneplantillæg for at kunne udnytte arealet til boligformål.

Den fjerde og sidste byggesag i Auning omfatter et område på Akacievej i den sydlige bydel.

Her er der mulighed for seks grunde i åben-lav bebyggelse. Hvis den iværksatte planlægning gennemføres, vil der ikke længere kunne drives erhverv i området men kun liberale erhverv. Planlægningen omfatter et ubebygget areal og to bebyggede grunde til blandet bolig og erhverv.

Frisa Planter blev stiftet i 1963. Foto: Auning ByMuseum-

Frisa Planter blev stiftet i 1963. Foto: Auning ByMuseum-

Publiceret 08 March 2018 07:00