Næstformand i Grenaa Golfklub Anthony Bjerregaard håber, at den gode historie om forvandlingen fra losseplads til golfbane kan være med til at sikre klubben prisen på 75.000 kroner.

Næstformand i Grenaa Golfklub Anthony Bjerregaard håber, at den gode historie om forvandlingen fra losseplads til golfbane kan være med til at sikre klubben prisen på 75.000 kroner.

Grenaa Golfklub i spil til miljøpris

En af tre klubber, som kan vinde pris på 75.000 kroner på den gode historie om forvandlingen fra losseplads til golfbane

Af
Af Søren Andersen

GRENAA: 150.000 golfspillere ved det allerede. Men ikke alle andre er klar over det store natur- og miljøarbejde, der foregår på de omkring 13.000 hektar golfbaner i Danmark. For at hylde golfklubbernes indsats og inspirere til nye tiltag, uddeles Golfsportens Natur- og Miljøpriser derfor nu for femte gang. Og Grenaa Golfklub er med helt fremme, idet den er en af de tre nominerede klubber, der dyster om golfsportens Natur- og Miljøpris på 75.000 kr.

De mange ansøgninger til priserne viser endnu engang, at både flora og fauna trives rigtig godt på de danske golfbaner, og der bliver igangsat mange nye initiativer for at endnu flere mennesker kan få glæde af dette. Den såkaldte multifunktionelle golfbane, hvor arealerne blandt andet bruges til andre former for friluftsliv, syntes at have fundet indpas i golfsporten. Desuden er tiltag som opsætning af fuglekasser og afgræsning med får, efterhånden blevet almindeligt rigtig mange steder rundt i hele landet.

De tre nominerede golfklubber til golfsportens Natur- og Miljøpris er Asserbo Golf Club, Grenaa Golfklub og Hornbæk Golfklub. “Golfbanerne indeholder et enormt potentiale når man ser på både naturen og miljøet. Med en gennemsnitlig størrelse på lidt over 70 hektar, er der masser af muligheder og vi vil meget gerne opfordre til et endnu tættere samarbejde med andre grønne organisationer og myndigheder, dette gælder både nationalt og lokalt,” siger Jim Staffensen, formand i Dansk Golf Union.

“Finalefeltet er igen i år rigtig stærkt og det glæder mig at golfklubberne prioriterer natur og miljøarbejdet højt. Golfbanerne har rigtig meget at byde på. Både golfspillere og besøgende kan nyde naturen i det daglige, og det ville være dejligt hvis Natur- og Miljøpriserne kunne være med til at åbne andre folks øjne for golfbanernes herligheder,” siger Jesper Kristensen, der er formand i Danish Greenkeepers Association.

Komiteen bag Golfsportens Natur- og Miljøpris består af repræsentanter fra Dansk Golf Union, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Miljøstyrelsen og medstifterne af prisen Danish Greenkeepers Association. Vinderen afsløres på Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde lørdag 17. marts.

Bane på gammel losseplads

Grenaa Golfklubs bane er etableret på byens gamle losseplads - og må derfor regnes som en stærk kandidat til en natur- og miljøpris, når man i dag ser, hvordan der er rettet op på tidligere tiders dårligdomme.

I engene nord for Grenaa havde der i mange år ligget en stor stinkende losseplads. Det første indtryk, der mødte de vejfarende fra Randers mod Grenaa, var en tyk kvælende røg fra afbrændingen af affald. Når man kom tættere på så mødte man aviser, plasticposer og andet letflyvende affald overalt i omkringliggende natur. Set med nutidens øjne var det helt utilstedeligt.

Dette blev markant ændret i 1983, da den nystartede Grenaa Golfklub fik overdraget brugsretten til området fra kommunen, hvorefter der hurtigt blev etableret tre golfhuller ligesom der blev opstillet en skurvogn som klubhus.

Allerede to år senere kunne der åbnes en ni hullers bane, og klubben blev godkendt af Dansk Golf Union. På nogle ganske få år havde en stor arbejdsindsats af primært frivillige medlemmer givet pote, og den gamle losseplads var blevet til et stort rekreativt område med offentlige stier skov og allervigtigst, en dejlig golfbane.

Man har i dag svært ved at forstå, hvordan området tog sig ud på Grenaas gamle losseplads. Pressebillede

Man har i dag svært ved at forstå, hvordan området tog sig ud på Grenaas gamle losseplads. Pressebillede

Stor arbejdsindsats

Efter mange og lange forhandlinger lykkedes det i 1994 at udvide banen fra 9 til 18 huller.

De nye 9 huller ligger smukt tilpasset midt i den kuperede gamle istids kystlinje med smukke skrænter. I dag råder klubben, udover de 18 huller, også over en par tre bane med 12 huller af varierende sværhedsgrad.

Gennem årene er der lavet flere natur- og miljøaktive tiltag. Der er igennem årene etableret fire søer på området – søer, der alle rummer et righoldigt dyre- og planteliv, hjulpet på vej af søbredder med lav hældningsgrad. Der er plantet åkander til sikring af vandkvaliteten i alle søer. I søerne er der andefugle og padder i store mængder, og inden for de seneste fem år har man i klubben haft den glæde, at tre svanepar har forskønnet området med svaneunger.

Det er klubbens næstformand Anthony Bjerregaard, der har koordineret indsatsen for at bringe Grenaa Golfklub i spil til prisen. Han ser kandidaturet som en brik i et større spil, der gerne skal få flere til at åbne øjnene for, at golf er værd at bruge tid og penge på.

Grenaa Golfklubs bane og klubhus er med til at give det gamle lossepladsområde et løst af de store. Pressebillede

Grenaa Golfklubs bane og klubhus er med til at give det gamle lossepladsområde et løst af de store. Pressebillede

Flere medlemmer

“Vi er nødt til at få flere medlemmer. I dag er vi 550 i klubben, og det er for lidt. 700 er mere passende for en by af Grenaas størrelse,” siger Anthony Bjerregaard.

Han mener, at klubben har været for usynlig i mange år.

“Kigger man for eksempel på Norddjurs Kommunes hjemmeside, står der intet om de muligheder, der findes for at spille golf. Og det selv om man gerne vil have flere tilflyttere til kommunen. Derfor har jeg etableret et underudvalg til vores sponsorudvalg, som skal tage sig af fundraising. Der er kun et medlem, og det er mig selv, men naturligvis trækker jeg på andre, der har de kompetencer, der skal bruges fra sag til sag,” siger Anthony Bjerregaard.

Sidste år bragte Grenaa Golfklub sig også i spil til golfsportens miljøpris, men man fik aldrig en tilbagemelding.

“Derfor tænkte jeg, at vi må have gjort noget forkert, så i år er ansøgningen blevet grebet anderledes an, for jeg synes da, at det er en helt fantastisk historie, at vi her i Grenaa spiller golf på en meget smuk bane, som for år tilbage var en stinkende losseplads,” siger han.

Anthony Bjerregaard kalder Grenaas golfbane for den skønneste plet, man kan forestille sig.

“Men mange ved det ikke og tror, at golfbanen er en lukket verden. Vi har tre stier, som går gennem området og vi har en petanquebane, som alle må benytte helt gratis. Så det handler om at forklare folk, hvad det dejlige område kan bruges til. Der er mulighed for vandreture og i det hele taget naturoplevelser ud over det sædvanlige,” siger Anthony Bjerregaard.

Publiceret 07 March 2018 07:00