Den nye bestyrelse i Auning Idræts- og Kulturcenter er fra venstre Ole Bering udpeget af svømmehallen A/S, Jacob F Mikkelsen valgt på generalforsamlingen, den nye formand Jeppe D. Friis, Jørn G Nielsen valgt på generalforsamlingen samt Mogens Lauersen udpeget af AIF hallernes fond, desuden Vælger Auning IF en repræsentant på deres generalforsamling. Foto: Tom Bytoft

Den nye bestyrelse i Auning Idræts- og Kulturcenter er fra venstre Ole Bering udpeget af svømmehallen A/S, Jacob F Mikkelsen valgt på generalforsamlingen, den nye formand Jeppe D. Friis, Jørn G Nielsen valgt på generalforsamlingen samt Mogens Lauersen udpeget af AIF hallernes fond, desuden Vælger Auning IF en repræsentant på deres generalforsamling. Foto: Tom Bytoft

Foreningsliv:

Ny bestyrelse klar til at sætte retning for AIK

Nyvalgte medlemmer trækker i arbejdstøjet med det samme

Efter nogle måneders ubalance kom Auning Idræts- og Kulturcenter igen på rette spor, da der tirsdag var generalforsamling med valg af en helt ny bestyrelse.

Den forløb uden den helt store dramatik - de fleste uenigheder var således blevet luftet på den ekstraordinære generalforsamling i november - og det endte med en ny bestyrelse på seks medlemmer.

Op til generalforsamlingen havde den midlertidige formand Uffe Hjorth ytret ønske om en foryngelse af bestyrelsen. Det ønske blev opfyldt, ligesom den mand, der forinden var kørt i stilling til at overtage formandsposten, også blev valgt uden indvendinger.

Ny formand

Det er 40-årige Jeppe D. Friis, der fremover varetager den øverste post i bestyrelsen. Et hverv han ikke umiddelbart har haft i tankerne særligt længe, men da den midlertidige bestyrelse henvendte sig i tiden efter den ekstraordinære generalforsamling i november, var interessen også gensidig.

“Den afgående bestyrelse forsøgte ret hurtigt at igangsætte en foryngelseskur, og den proces blev jeg også inddraget i. Foreningslivet står mit hjerte meget nær, og der skal frivillig hjælp til at få enhver forening til at køre. Jeg har en stor interesse i, at vi har et supergodt center, og det skal vi forsøge at bevare i den stand, det er i og samtidig forsøge at udvikle på det,” siger Jeppe D. Friis.

Allerede i arbejdstøjet

Hvordan Auning Idræts- og Kulturcenter skal udvikle sig, har den nye bestyrelse endnu ikke haft lejlighed til at drøfte. Øverste punkt på to do-listen er således at finde en afløser for den afgående centerchef Henrik Johansen, der stopper til maj.

“Vi har jo en leder, der har opsagt sin stilling, så det er jo første prioritet for at finde ud af, hvordan vi klarer det bedst muligt. Vi har ikke nået at snakket om, hvilken retning vi skal gå med det endnu. Vi forholder os til, at Henrik har valgt at stoppe, og nu er vi i den nye bestyrelse klar til at trække i arbejdstøjet og begynde at finde den retning, vi synes, vi skal gå,” uddyber Jeppe D. Friis.

Den nye formand arbejder til daglig som kundechef i Djurslands Banks afdeling i Auning. Han er desuden fodboldtræner for Auning IF's U16-drenge.

 

Ny bestyrelse i Auning Idræts- og Kulturcenter

I foreningens nye vedtægter vælges tre bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. Derudover bliver tre personer udpeget af henholdsvis Svømmehallen A/S, AIF Hallernes Fond og Auning IF.

Desuden vælges en observatør udpeget af kommunen. Det bliver i dette tilfælde tidligere borgmester Torben Jensen.

Publiceret 05 March 2018 11:45