Læsningen af Søren Kierkegaard førte til en personlig formulering af, hvad kristendom er for Martin A. Hansen. Denne kristendom blev Martin A. Hansens fundament i det senere forfatterskab

Læsningen af Søren Kierkegaard førte til en personlig formulering af, hvad kristendom er for Martin A. Hansen. Denne kristendom blev Martin A. Hansens fundament i det senere forfatterskab

Kultur:

Nedslag i en stor dansk forfatters største værker

Martin A. Hansen skriver i Orm og Tyr, at når opstandelsen er nævnt i trosbekendelsen, er det fundamentale og det mest væsentlige sagt. Det handler om en af Danmarks største forfattere ved sogneaften i Thorsager Præstegårdslade

Af
Af Lars Nlorman Thomsen

Martin A.(-lfred) Hansen (1909—1955) var en af det 20. århundredes største danske forfattere og historiefortællere. Hans værker er fortsat af betydning for nutidens og fremtidens samfund.

Hovedværker som romanerne 'Lykkelige Kristoffer' (1945) og 'Løgneren' (1950) om læreren Johannes Vig, der så gerne vil gøre det rigtige, men som ender med at skade både sig selv og andre - oprindeligt skrevet som radioroman og her oplæst af skuespilleren Poul Kern på en måde, der aldrig siden er overgået - samt novellesamlingerne 'Tornebusken' (1946) og 'Agerhønen' (1947) fik en stor læserskare.
Martin A. Hansen prægede efterkrigstidens åndelige og intellektuelle debat, bl.a. som medstifter og medredaktør af det toneangivende litterære tidsskrift Heretica (1948-53). 

Om Martin A. Hansen handler torsdagens (25. januar) sogneaften i Thorsager Præstegårdslade.

Opstandelse og tro

Pastor emeritus, forfatter og formand for Landsforeningen Martin A. Hansen, Ole Juul, Hadsten, holder foredraget 'Opstandelsestanken og -troen i 'Orm og Tyr'. 'Orm og Tyr' er et andet af Martin A. Hansens store værker, som udkom i 1952.
Det er heri, at han fortæller om trosskiftet i Danmark o. år 1000, en fortælling om både sammenstød og forening mellem den gamle nordiske trospraksis og den nye tro sydfra. Kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen føjede med sine træsnit en ekstra dimension til værket.

Ole Juul vil fortælle om opstandelsestanken og -troen, som den beskrives i 'Orm og Tyr'. I foredraget trækkes han linjer tilbage til novellerne 'Agerhønen' og 'Paaskeklokken' med påvisning af, hvordan opstandelsestanken og -troen heri får et litterært/kunstnerisk udtryk.

Det er Thorsager Sogneudvalg, som arrangerer med begyndelse klokken 19.30.

Publiceret 25 January 2018 11:45