Et eksempel fra sidste års budgetbehandling, hvor borgere bruger tid og kræfter på et høringssvar, selv om der på det tidspunkt allerede er indgået budgetforlig med alle 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer med.

Et eksempel fra sidste års budgetbehandling, hvor borgere bruger tid og kræfter på et høringssvar, selv om der på det tidspunkt allerede er indgået budgetforlig med alle 27 kommunalbestyrelsesmedlemmer med.

Mere åbenhed om budget - er der nogen, der har noget imod det?

Den konservative Benny Hammer overraskede alt og alle i rådssalen med et forslag om åben budgetbehandling

Af
Af Søren Andersen

NORDDJURS: Den konservative Benny Hammer fyrede et noget uventet slag af på det seneste kommunalbestyrelsesmøde, da politikerne skulle tage stilling til, hvordan budgetproceduren i år skal være, når der skal ses på, hvad der skal bruges penge på - og hvad der måske kan spares på.
Sidste år - som jo var valgår - blev samtlige 27 i kommunalbestyrelsen enige om budgettet. Og enigheden var der faktisk allerede sat underskrifter på, da borgerne - og pressen på borgernes vegne - til sidst fik lejlighed til at studere budgetmaterialet.
Der var sat tid af til en høringsproces, men med minimal mulighed for at få ændret på noget.
I materialet til tirsdagens møde blev der traditionen tro nævnt, at der er planlagt tre temamøder - som i Norddjurs Kommune som udgangspunkt er lukket for borgere og presse - i juni, august og september.
Det var borgmester Jan Petersen, (S), der selv lukkede op for åbenhedsdiskussionen, da han nævnte, at man i år vil indføre mere åbenhed i forbindelse med temamøderne - ved at gøre det muligt at anmode om det materiale, der fremlægges på temamøderne.

Sparer opringninger

“Det sparer os for en del opringninger fra folk, som efterspørger materialet - og svaret er nu, at ja - det må I godt. Der skal ikke puttes med noget - bortset fra handler med jord og fast ejendom samt personsager,” sagde Jan Petersen.
Venstres Kasper Bjerregaard roste sidste års budgetproces.
“Men der blev rejst et flag og spurgt til, om der var mangler i den demokratiske proces, fordi borgerne måske kom ind på et for sent tidspunkt. Derfor et det godt med et høringsmøde før førstebehandling, for sidst gik vi for eksempel direkte fra et lukket temamøde og over til forhandlinger, og der fik vi måske koblet borgerne en lille smule af,” sagde han.

Luk da op

Det fik så Benny Hammer til at åbne op for muligheden for at lade temamøderne være åbne for offentlighed og presse.
“Det har jeg ingen problemer med, men jeg vil da gerne høre fra andre, hvordan stemningen er til sådan noget,” lød det.
“Jamen, det lyder da positivt, Benny Hammer. Du kunne dog godt have nævnt det på forhånd, så man kunne nå at forberede sig, men det får i hvert fald SF's støtte. For der er et demokratisk problem ved at lave en budgetaftale inden førstebehandlingen, for så kan det være svært at få ændret noget efterfølgende,” sagde SF's Mads Nikolajsen.
“Jeg hilser også Benny Hammers forslag velkomment. Jeg kan godt gå ind for mere åbenhed. Og husker, at vi havde et temamøde om vindmøller, som jeg mente skulle være åbent, ligesom jeg også mener generelle temamøder skal være det. Hvorfor egentlig have det så lukket, kan man spørge,” sagde Enhedslistens Ulf Harbo.
Benny Hammer beklagede over for Mads Nikolajsen, at han havde fået sin åbenbaring så sent, at den først kom frem på kommunalbestyrelsens møde - men det skulle vel ikke forhindre den i at blive behandlet, mente han.

Godt med offentlighed

Ingen menige medlemmer i den socialdemokratiske gruppe tog ordet, men Jan Petersen kommenterede Benny Hammers forslag således: “Jeg vil heller ikke på forhånd udelukke noget som helst. Jeg synes det er godt med mere offentlighed omkring budgetmaterialet, men nu er det så blevet temamøder generelt, der er til debat. Vi kan godt stemme om det i dag - og så vil jeg nok være tilbøjelig til at stemme for, men jeg synes lige vi skal give det en tanke - for hvad er det for nogle temamøder, vi har? Der kan være temamøder af en karakter, som hvis de var på dagsordenen her, ville det være på den lukkede del. Så hvis vi lige får mulighed for at lave et forvaltningsmæssigt snit på det og så ser på temamøder generelt, så kan vi vende tilbage. Jeg beder ikke Benny Hammer om at trække sit forslag, men om, at vi kigger på det samlet set,” sagde Jan Petersen.
Det kunne Benny Hammer godt følge, for ifølge ham er det logisk, at der er temamøder, som er lukket land, men det må ikke gælde budgetmøderne.
“Lad os bare tage den ind i maskinrummet igen,” sagde Benny Hammer, der blev bakket op af SF's Mads Nikolajsen.
“Det kan også give plads til flere åbenbaringer,” sagde han.
Borgmesteren rundede af med at nævne, at for eksempel temamøder om vindmøller godt kunne være åbne.
“Kom der informationer frem, som ikke tålte det? Det gjorde der måske ikke, men måske ville vi som politikere holde os tilbage fra at stille flere dumme spørgsmål, hvis vi blev refereret for, hvad vi i vores naivitet spurgte om. Men jeg har principielt intet problem med at åbne for temamøder,” sagde Jan Petersen, der lovede at spørgsmålet drøftes igen på kommunalbestyrelsens møde i februar.

Publiceret 25 January 2018 14:41