Sdr. Fælledvej blev uge 42 ensrettet hen forbi idrætscentret ud forbi daginstitutionen Mælkevejen. Det skete som en midlertidig løsning, der skal evaulueres af Miljø- og Teknikudvalget 20, marts. Fotos: John Pedersen

Sdr. Fælledvej blev uge 42 ensrettet hen forbi idrætscentret ud forbi daginstitutionen Mælkevejen. Det skete som en midlertidig løsning, der skal evaulueres af Miljø- og Teknikudvalget 20, marts. Fotos: John Pedersen

Vejforvirring:

Først den ene vej - og så den anden vej

Kommunen spørger Borgerforeningen og andre om deres holdning til trafiksikkerhed omkring Sdr. Fælledvej

Først den ene vej, og så den anden vej.
Der skrives endnu et kapitel i beretningen om Sdr. Fælledvej, der løber ned forbi AIK- Auning Idræts- og Kulturcenter - og samtidig er adgangsvej til både Auning Skole og i nogen grad til super-daginstitutionen Mælkevejen med plads til 150 børn.
Skal Sdr. Fælledvej være ensrettet permanent?
Det spørgsmål stiller vejmyndigheden Norddjurs Kommune blandt andet til Auning Borgerforening og andre foreninger, institutioner med videre i byen.
Sdr. Fælledvej har de seneste måneder været ensrettet ned forbi AIK i retning mod Mælkevejen.
Den ordning blev etablereret i uge 42 som en midlertidig løsning efter Sdr. Fælledvej i en kortere periode havde været spærret af hen forbi AIK.
Miljø- og Teknikudvalget skal have den midlertidige ensretning til evaluering på sit møde 20. marts med henblik på at finde en permanent løsning.
Som led i evalueringen ønsker Norddjurs Kommune at høre hvordan institutioner, naboer og øvrige brugere af området har oplevet de trafikale forhold under forsøgsordningen.
Den delvise ensretning af Sdr. Fælledvej er etableret som et forsøg på at forbedre trafiksikkerheden omkring primært skolen og idrætscentret.

Kontakt Borgerforeningen

Anja Dam Hedegaard, formand for Auning Borgerforening, har meldt den kommunale henvendelse ud på Facebook. “Hvordan skal Borgerforeningen bruge sin mulighed for at påvirke den endelige beslutning? Eller skal Borgerforeningen slet ikke blande sig i dette vanskelige spørgsmål?
Anja Dam Hedegaard opfordrer Borgerforeningens medlemmer til at skrive en kommentar eller kontakte Borgerforeningens bestyrelse med deres holdning til spørgsmålet senest 29. januar.
På forhånd er der intet, der tyder på, at Borgerforeningens formand får en klokkeklar melding fra borgerne i Auning.
Holdningen til, hvordan trafikken sikres bedst muligt ved Sdr. Fælledvej er der nemlig vidt forskellige - og helt igennem modstridende meninger om.
Nogle taler for at gøre ensretningen permanent, andre for at lukke helt af foran idrætscentret og etablere en spændende og udfordrende aktivitetsplads med tilbud til alle.
Og lige midt imellem, er der så konkrete bud på, hvordan man på anden vis kan øge trafiksikkerheden på andre måder.
Som et uundgåeligt tema i debatten indgår også den holdning, at børn med fordel kunne cykle i skole - i hvert fald dem, som bor i byen.
“Hvis hovedparten af forældrene lod børnene køre selv, ville trafikken være mindre ved skolen. De behøver vel ikke køres helt ind i klasseværelset”, lyder en af de mange kommentarer på Facebook.
I samme retning peger forslag om at etablere en såkaldt “gå-bus” - en ordning, der er kendt fra andre steder i landet og er tænkt som en mulighed for de ellever, der bor tættest på skolen.

Der er stærkt delte meninger om ensretningen af Sdr. Fælledvej, der hindrer trafik fra Mælkevejen hen forbi idrætscentret og til Auning Skole.

Der er stærkt delte meninger om ensretningen af Sdr. Fælledvej, der hindrer trafik fra Mælkevejen hen forbi idrætscentret og til Auning Skole.

Publiceret 04 January 2018 09:32