IF Midtdjurs går en spændende fremtid i møde, hvor hovedmålet hedder ‘flere medlemmer’ i alle aldersklasser

IF Midtdjurs går en spændende fremtid i møde, hvor hovedmålet hedder ‘flere medlemmer’ i alle aldersklasser

Foreningsliv:

IF Midtdjurs sætter retning på fremtiden

Omkring 50 frivillige fortsætter arbejdet med støbe kugler til udvikling af lokalsamfund og idrætsforening

Af
Af Martin Schultz

Torsdag 18. januar mødes omkring 50 frivillige til et nyt fyraftensmøde, som skal sætte skub i udviklingen af lokalsamfundet med idrætsforeningen som omdrejningspunkt.

Bag arrangementet står IF Midtdjurs' hovedbestyrelse og DGI Østjylland, som sender et par konsulenter til mødet i Ryomgård for at være tovholdere på udviklingsprocessen.

Mødet er en opfølgning på et fyraftensmøde 7. december i den nye multihal ved idrætsanlægget i Ryomgård, hvor alle hovedbestyrelsesmedlemmer i IF Midtdjurs hver havde inviteret en håndfuld personer med til mødet for at sikre nyt indhold og retning på foreningens udvikling.

”Vi ønskede input fra andre end Tordenskjolds soldater, og det synes jeg også vi fik. Der kom mange nye mennesker til mødet, og det lykkedes i høj grad at få nye øjne til at kikke på mulighederne i vores lokalsamfund og forening,” siger Dan E. Föh, der som formand for IFM's klatreafdeling er med i hovedbestyrelsen og som er med i styregruppen bag udviklingsprojektet.

Jens Mikkelsen, snart forhenværende hovedformand i IFM, deltager i fyraftensmødet

Jens Mikkelsen, snart forhenværende hovedformand i IFM, deltager i fyraftensmødet

Konkrete forslag

På det første fyraftensmøde blev der arbejdet med at komme med nye bud på medlemsrekruttering, på øget involvering af forældre, trænere og ledere i foreningsarbejdet, og omkring visioner for fremtidens IF Midtdjurs.

”Vi havde seks grupper med 8-9 deltagere i arbejde, og hver gruppe skulle stille med tre prioriterede forslag indenfor hvert tema,” fortæller Dan E. Föh.

På det næste møde 18. januar skal deltagerne tage det næste skridt ved at konkretisere forslagene.

”Denne gang skal vi have ideerne op på bordet igen, men arbejde konkret med ideerne og give dem indhold,” siger Dan E. Föh.

Mener man således, at der skal markedsføring til for at skaffe flere medlemmer, skal man nu helt konkret diskutere indholdet og formen for en sådan markedsføring.

”Vi skal være konkrete, men ikke tænke i penge. Vi vil tænke i nye muligheder og ikke i begrænsninger,” siger Dan E. Föh.

Inden sommerferien

Efter mødet forventer man at have et udvalg af konkrete forslag.

”Derefter vil vi nedsætte en række arbejdsgrupper, som skal udarbejde handleplaner med henblik på en realisering af forslag,” siger Dan E. Föh, som gerne ser resultater fra arbejdsgrupperne inden sommerferien.

”Vi kan forudse, at arbejdet også kan resultere i visioner for en ny struktur, som skal forelægges hovedbestyrelsen for at kunne blive ført ud i livet og måske forudsætter vedtægtsændringer,” siger Dan E. Föh.

IF Midtdjurs har for nogle år siden overtaget driften af Midtdjurshallen og kunne i foråret indvie en ny multihal i samarbejde med Marienhoffskolen. Der er planer for en ny bygning på 1.000 kvm, som skal forbinde det eksisterende klubhus og multihallen, og i en overordnet helhedsplan har man også planer om yderligere tilbygninger til multihal og klubhus og til opførelse af en svømmehal.

Publiceret 04 January 2018 16:41