Kirstine Helene Bille optræder på Finanstilsynets seneste PEP-liste (PEP = Politically Exposed Persons)

Kirstine Helene Bille optræder på Finanstilsynets seneste PEP-liste (PEP = Politically Exposed Persons)

Magtfulde danskere:

Kirstine Bille optræder på Finanstilsynets PEP-liste

Den tidligere Syddjurs borgmester er en af de 832 danskere har så magtfulde positioner i samfundet, at landets banker skal overvåge dem for at undgå hvidvask og korruption

Af
Af Lars Norman Thomsen

SFs Kirstine Bille, der ved årsskiftet startede som udvalgsformands i FI-udvalget (FI = Familie og Institutioner), er også kommet i fornem selskab på anden vis.

På Finanstilsynets netop offentliggjorte liste over de personer, der er såkaldt PEP i Danmark, optræder hun sammen med 831 andre højtstående danskere som for eksempel: departementschefer i ministerierne, højesteretsdommere, ambassadører, nationalbankdirektør Lars Rohde og statsminister Lars Løkke Rasmussen.

PEP er en forkortelse for Politically Exposed Persons.

“Politisk eksponerede personer (PEP'er) er personer, der bestrider et særligt offentligt tillidshverv og som følge af dette kan være modtagelige for bestikkelse og anden korruption. Det er i samfundets interesse at forebygge, at dette sker, og skulle det ske, er det i samfundets interesse, at det opdages i tide og herefter retsforfølges,” kan man læse på Finanstilsynets hjemmeside.

Kirstine Bille og de øvrige på PEP-listen mistænkes ikke for at være modtagelige for bestikkelse, og bestikkelse er i det hele taget ikke et udbredt fænomen i lille Danmark sammenlignet med andre europæiske lande.

PEP-listen er udelukkende lavet for at hjælpe banker og andre virksomheder med at overvåge, om 'rigets bedste mænd og kvinder' får udbetalt beløb af en størrelsesorden, der stikker ud og som måske skyldes korruption eller hvidvask.

Læs "Bekendtgørelse om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer," her:

https://www.finanstilsynet.dk/da/Tal-og-Fakta/PEP-liste

 

 

Publiceret 03 January 2018 16:03