Debat Norddjurs:

Man græmmes over de lokalpolitikere, udvalgsformænd og embedsmænd - vi har i Norddjurs Kommune

Af Per Lund, Violskrænten 9, Grenaa:

“Man græmmes over de lokalpolitikere, udvalgsformænd og embedsmænd, vi har i Norddjurs Kommune.

Man ser i fjernsynet, hvordan man fra kl. 6.30 nytårsmorgen, såvel i København som i Odense, er gået i gang med kommunal oprydning og rengøring efter aftenens og nattens fejring af det nye års komme.

Ved hundelufteturen her nytårsmorgen, hvor Torvet i Grenaa blev passeret cirka kl. 10, kunne man ikke andet end undres over, at der overalt flød med batterier, raketter, pizzakasser, flasker (nogle hele, mange smadrede) samt meget andet, der var samtidig malet på husfacaderne. Det samme syn kunne ses på plænen ved VUC på Markedsgade. Findes der virkelig ingen kommunal forholdsordre, der sikrer, at man allerede fra tidlig morgen går i gang med oprydning? Dette både til glæde for byens borgere men også for gæster/turister. Min undren blev ikke mindre, da min hustru og jeg om eftermiddagen kl. 15.30 ville trække frisk luft ved en rask spadseretur i byen, og jeg kunne konstatere, at synet var næsten det samme, der var fjernet enkelte hele flasker, men ellers flød det fortsat.

Kan man virkelig fra Kommunal side være det bekendt? ShopiCity kæmper en kamp for at gøre byen mere attraktiv at handle i men dette har modsat virkning. Den manglende rengøring gør sig også gældende almindelige weekender, men da er mængden af affald langt mindre, men dog generende, og specielt i turistsæsonen en meget dårlig reklame for vor by.

Man kan undre sig over at gadelyset en nytårsnat bliver slukket kl. 01.00, det er ikke særlig hensynsfuldt og heller ikke sikkert for folk, der på det tidspunkt eller senere er på vej hjem fra nytårsfest i byen. For eksempel var der efter kl. 01.00 ikke én eneste gadelampe tændt på Grønland, der trods alt er rimelig befærdet og centralt beliggende i byen.

Af DjurslandsPosten dateret 19. december 2017 fremgår, at repræsentanter for Norddjurs Kommune sammen med Statsekspropriationskommissionen havde beset de overkørsler Banedanmark har anbefalet lukket, inden Letbanen kommer til at køre mellem Ryomgaard og Grenaa (hvis det nogen sinde sker). Resultat blev ikke en reduktion af overkørsler der skulle lukkes som ønsket af Kommunen men at yderligere en overkørsel (ved Obdrupvej) anbefales lukket.

Er det nogle svage personer uden pondus og forhandlingserfaring kommunen sender til sådanne forhandlinger? Det er måske de samme der forsøger at sikre genetablering af adgangsvejen mellem Lillegade 21B og Storegade 18A i Grenaa, man ellers skulle mene der er vundet hævd på, da den har eksisteret i langt mere end 50 år.

Denne gennemgang, der har været meget brugt af byens borgere har nu været lukket mere end 8 måneder, men ifølge borgmester Jan Petersen er forvaltningen i dialog med ejeren af Storegade 18A, og der har været afholdt flere møder, men som man kan konstatere, sker der heller ikke her noget.

Der skal appelleres til, at borgmester Jan Petersen lægger pres på for afslutning af disse undersøgelser/forhandlinger, der har stået på i mere end 7 måneder. Det ender med, at kommunen taber sagen grundet nøl/inaktivitet, og kan vi borgere være tjent med det samt med ovennævnte problemområder?”

Publiceret 01 January 2018 19:32