Martin 'Bondemanden' Jensen udtrykker fint på dette billede kombinationen af 'kom bare an' og tro på tingene, som gør, at en landsby som Glesborg er inde i billedet til Region Midtjyllands Landsbypris 2018. Foto: Lars Norman Thomsen

Martin 'Bondemanden' Jensen udtrykker fint på dette billede kombinationen af 'kom bare an' og tro på tingene, som gør, at en landsby som Glesborg er inde i billedet til Region Midtjyllands Landsbypris 2018. Foto: Lars Norman Thomsen

Landsbypris:

Mols og Glesborg slås med tre andre

Fem landsbyer kæmper om Region Midtjyllands Landsbypris

Af
Af Lars Norman Thomsen

Mols og Glesborg ved nu, hvem de to djurslandske landsbyer bliver målt og vejet med, når vinderen af Region Midtjyllands Landsbypris 2018 skal findes. Med 2018-prisen fejrer regionen de små bysamfund for 10. gang.

I alt fem kandidater kæmper om prisen på baggrund af indstillinger fra enten kommuner eller Lokale Aktionsgrupper (LAG).

De fem indstillede kandidater til Landsbyprisen 2018 er (med begrundelser):

Glesborg
Glesborg i Norddjurs kommune har flere idrætsforeninger og sportsfaciliteter, der skaber udvikling. Etablering af en beach arena (til strandhåndbold og -fodbold) samt multihal med mødelokaler og golfbane skaber en aktiv by, hvor et sommermarked og en messe også giver opmærksomhed til det lokale erhvervsliv.

Mols i Udvikling
Mols i Udvikling (MiU)er en paraplyorganisation for 24 landsbyer i Syddjurs kommune og en væsentlig udviklingsfaktor for Mols og Helgenæs. MiU arbejder på ca. 25 projekter fordelt i hele området. For eksempel I Knebel, hvor skole, børnehus og idrætshal kobles sammen med udearealer, så der opstår faciliteter til idræt og kultur. Ved Knebelbro etableres et havnebad, ligesom en delebil og etablering af bredbånd har forbedret infrastrukturen.

Foreningen Fursund
Foreningen Fursund i Skive kommune styrker fællesskabet i Selde, Åsted, Junget og Thorum. Junget har fået en bypark på et område, hvor der er nedrevet huse og mellem Junget og Selde er der lavet legeplads, overdækket grillhus, shelters og toiletbygning. Selde og Åsted har stærkt fokus på kunst med bl.a. Skulpturlandsby og gavlmalerier, og - i forbindelse med Aarhus 2017 - kunstprojektet “Grasslands” med internationale kunstnere. Blandt andet med et 3-dages seminar om kunstneriske metoder.

Sall
Sall i Favrskov kommune har både en aktiv beboerforening og et lokalråd, der er involveret i udviklingsprojekter. Byens friskole har så stor søgning, at den i 2016 blev udvidet til at kunne rumme cirka 200 elever. Sall Friplejehjem, etableret i 2016, byder på både geder, høns og sansehave. Sall bypark er beplantet med frugttræer og bærbuske, og der er opført aktivitetshytte og udendørs aktivitetsredskabsbane. Samtidigt er der fuld gang i iværksætteriet, og i 2017 kom der for alvor gang i Sall Whisky Destillery, der er startet af 7 lokale og har medfinansiering fra 50 lokale borgere.

Tim
Tim i Ringkjøbing-Skjern kommune har med ombygget idrætshal og DM i foreningsudvikling skabt et stærkt lokalt engagement. Projektet i Tim Hallen bygger blandt andet på 3,9 lokalt indsamlede millioner kroner og et væld af frivillige arbejdstimer. Tim Borgerforening vandt i 2016 DM i foreningsudvikling på grund af foreningens ambitiøse mål og klare strategi om fællesskab og branding. Tim erhvervsnetværk hjælper nye virksomheder med sparring og byen deltager desuden i et klyngesamarbejde med nabolandsbyerne. I Tim har man også en række frivillige, der tager sig af byens grønne områder.

  • Vinderen udpeges af Regionsrådet i løbet af marts og prisen overrækkes til foråret
  • I udvælgelsen af en vinder lægger Regionsrådet blandt andet vægt på evnen til at fastholde eller udvide indbyggertallet, bedre levevilkår og faciliteter, erhvervsudviklingen i området samt i hvilket omfang andre landsbysamfund kan drage nytte af de erfaringer landsbyen har opbygget
  • Med prisen følger en check på 150.000 kroner 
  • De tidligere modtagere er (i kronologisk rækkefølge) Idom-Råsted i Holstebro Kommune, Spjald i Ringkøbing-Skjern Kommune, Endelave By i Horsens Kommune, Rødding i Skive Kommune, Nørager i Norddjurs Kommune, Ølstrup i Ringkøbing-Skjern Kommune, Glyngøre i Skive Kommune, Feldballe i Syddjurs Kommune og Nr. Nissum i Lemvig Kommune, der modtog prisen i 2017

Publiceret 27 December 2017 12:18