Claus Wistoft (V) kan se frem til et pænt eftervederlag på godt en halv million, når han ved årsskiftet overlader borgmesterkontoret til Ole Bollesen. Foto: Lars Norman Thomsen

Claus Wistoft (V) kan se frem til et pænt eftervederlag på godt en halv million, når han ved årsskiftet overlader borgmesterkontoret til Ole Bollesen. Foto: Lars Norman Thomsen

Eftervederlag:

Claus Wistoft får halv million i efterløn

For afgåede borgmestre gælder det, at de modtager et eftervederlag, som det hedder i reglerne, i en periode, der reguleres efter tiden på posten

Af
Af Lars Norman Thomsen

Syddjurs borgmester Claus Wistoft (V) kan se frem til at få en pæn efterløn, når han ved årsskiftet overleverer borgmesterkontoret til Socialdemokratiets Ole Bollesen. For en afgået borgmester gælder det, at han/hun modtager en efterløn i en periode, der reguleres efter tiden på posten.

Otte år som borgmester udløser den maksimale efterløn - et beløb svarende til en årsløn for en borgmester.
Da Claus Wistoft kun har siddet i fire år, må han altså nøjes med det halve.

“Der udbetales eftervederlag til en borgmester svarende til halvanden gange det sidst ydede månedlige borgmestervederlag for hvert påbegyndt hele år i borgmesterens sammenhængende funktionstid,” oplyser Syddjurs Kommunens lønafdeling.

Ingen jobsikkerhed

I Claus Wistofts tilfælde ser regnestykket, således ud:

4 år x 1,5 x 83.649,42 kroner (månedslønnen for en borgmester i en kommune med over 40.000 indbyggere) = 501.896 kroner.

Claus Wistoft synes ikke, der er grund til at blive harm over, at han som tidligere borgmester får et eftervederlag.
“Man skal huske på, at fordi man har været borgmester, er det ikke en garanti for, at der står et job og venter på en, når man ikke længere er borgmester,” siger Claus Wistoft.

“Jo, hvis man før borgmestertiden var ansat i den offentlige sektor, men kom man fra det private erhvervsliv, så er der ingen garanti for job.”

Claus Wistoft kommer dog ikke til at lide økonomisk nød, når han 1. januar 2018 rykker ned som 1. viceborgmester.

“Det er korrekt, at min situation er forskellig fra mange af mine borgmesterkolleger, der heller ikke blev genvalgt. Jeg sikrede mig økonomisk, før jeg begyndte i lokalpolitik (Ved salg af sine landbrug, red.).”

Claus Wistoft har fortsat halvpart i en gård i Gammel Kolind, medens han har solgt en gård i Skotland, som han var medejer af.

De fem gamle partier på Christiansborg: Socialdemokraterne, Radikale, SF, Venstre og Konservative blev i 2014 enige om at nedsætte en såkaldt Vederlagskommission, der fik til opgave at kigge på løn og pension for alle danske fuldtidspolitikere, det vil sige folketingsmedlemmer, ministre, borgmestre og regionsrådsformænd. Kommissionen skulle herefter foreslå ændringer, der, “tager højde for den udvikling, der over de senere år har været i politikernes arbejdsvilkår, herunder i forhold til kompleksiteten i arbejdsopgaverne samt i forhold til politikernes ansvar og arbejdsbyrde”.

På forhånd havde politikerne garderet sig ved at udmelde, at de ville følge kommissionens anbefalinger.
En af disse var, at borgmestre skulle have mere i løn, fordi de havde et betydeligt efterslæb.

Lønstigningerne, der udgjorde 30,5 pct., svarer til det efterslæb, som kan opgøres på baggrund af forskellen på udviklingen i borgmestervederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked siden 1994.

Løn til lokal-politikere i Syddjurs:

  • Til menige byrådsmedlemmer udbetales der pr. måned byrådsvederlag kr. 7.623,92 + udvalgstillæg på kr. 3.539 pr. udvalg
  • Der udbetales vederlag til formændene for de stående udvalg på 25 procent af borgmesterlønnen kr. 20.912. pr. måned
  • Der ydes eftervederlag for afgående udvalgsformænd på 3 gange sidste månedlige vederlag
  • Borgmesterlønnen er i november 2017-niveau kr. 83.649 pr. måned
  • Viceborgmesterlønnen er 10 procent af borgmesterlønnen - kr. 8.365 pr. måned

Publiceret 27 December 2017 18:00