Karoline Bergkvist Søgaard (A)

Karoline Bergkvist Søgaard (A)

KV17 - debat Norddjurs:

Skulle vi ikke lade ældre flytte til Rimsø, hvis de ønsker det?

Af Karoline Bergkvist Søgaard og borgmester Jan Petersen (begge A), kandidater til KV17:

“Da Nørrevang lukkede som plejehjem flyttede beboerne til det nye plejecenter i Glesborg. DESVÆRRE efterlod VI også 8 forholdsvis nye ældreboliger tomme. Nørrevang er i dag solgt, og Rimsøhuset er ved at gro frem som et kreativt mødested. Samtidigt udlejes en del af værelserne i Rimsøhuset til innovative ildsjæle, kunstnere, musikere, kunsthåndværkere og iværksættere. Denne sommer er der også kommet rigtig gang i ET Bed and Breakfast. Det er godt, der nu er GOD aktivitet i stedet for et nedlagt og tomt plejehjem.

Vi har det sidste år drøftet, om vi ikke også kunne skabe aktivitet eller alternative boformer i de 8 tomme boliger. Kommunen har gæld i bygningerne af en sådan størrelse, at det ikke er realistisk at sælge boligerne, så gælden kan indfries, men vi kan leje dem ud igen, hvis de der ønsker at leje, er pensionister. Dette skyldes, at boligerne er opført og belånt efter ældreboligloven dengang Nørre Djurs Kommune opførte dem.

Vi mener, vi skal åbne de 8 ældreboliger for udlejning til pensionister, der ønsker at bo i Rimsø og f.eks. være i nærheden af og bruge fællesskabet i Rimsøhuset. Kommunen vil stadig være udlejer. Boligydelse og hjælp til indskud vil også gælde, hvis betingelserne er opfyldt. Der vil være mulighed for at skabe et positivt fællesskab blandt beboerne og med flere ældre, der ønsker en mere ældreegnet bolig. Vi mener, det vil være spændende at afprøve, om nærheden til Rimsøhuset gør de tomme boliger attraktive for en gruppe af vore ældre borgere.”

Jan Petersen (A)

Jan Petersen (A)

Publiceret 01 November 2017 12:18