Kirstine Bille(med armen løftet) og hendes sidemand på højre side, Jesper Yde Knydsen, forsikrer, at S, SF og Ø går målrettet efter en rød-grøn borgmester. Foto: Lars Norman Thomsen

Kirstine Bille(med armen løftet) og hendes sidemand på højre side, Jesper Yde Knydsen, forsikrer, at S, SF og Ø går målrettet efter en rød-grøn borgmester. Foto: Lars Norman Thomsen

KV17 - debat Syddjurs:

S, SF og Ø går til valg på at få en rød-grøn borgmester

Af Ole Bollesen, Socialdemokratiet, Kirstine Bille, Socialistisk Folkeparti og Jesper Yde Knudsen, Enhedslisten, spidskandidater til KV17:

"I Syddjurs Kommune ønsker vi ikke, at vores velfærd skal styres af Venstre og de borgerlige partier, som med regeringens Finanslovsforslag og forslag til skattesænkninger har fremlagt en politik, som vil udhule velfærden og øge uligheden i vort samfund. 
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten går til valg på at få en rød-grøn borgmester i Syddjurs og lægger hermed en fælles politik frem for at styrke velfærden i Syddjurs Kommune. Velfærd er ikke en luksus, vi måske har råd til, men tværtimod hele forudsætningen for at kunne udvikle Syddjurs til et endnu bedre sted at leve. For at sikre fremtiden for borgerne i Syddjurs er vi nødt til at investere i sundhed, børn og ældre.
Vi er allerede blevet enige om en ny bæredygtighedspolitik for Syddjurs, og vi 3 partier har sammen indgået et valgforbund ved kommunevalget den 21. november for at få et rødt-grønt flertal.
Hvis du stemmer på et af de 3 partier, lover vi at arbejde for at gennemføre disse forslag: 
Job og erhverv
Vi vil: 

 • Stoppe udlicitering og øge indlicitering og hjemtagelse. 
 • Sikre praktik og lærepladser og danske overenskomstmæssige vilkår ved arbejde der udføres for kommunen. 
 • Støtte oprettelsen af rummelige socialøkonomiske virksomheder. 
 • Forbedre bredbånds- og mobil-dækningen i Syddjurs Kommune. 
 • Forbedre infrastruktur, herunder sikre gode busforbindelser og cykelstier. 
 • Arbejde for et velfungerende medarbejderdemokrati, hvor alle kommunens ansatte er trygge ved at sige deres mening og der er ægte dialog mellem ledere og medarbejdere og medarbejdernes faglige organisationer inddrages gennem MED systemet. 
 • Sikre at fleksibel arbejdstid er en ret for alle medarbejdere og sørge for at kommunens medarbejdere så vidt muligt er med til at planlægge egen arbejdstid.
 • Arbejde for en aktiv erhvervspolitik der tiltrækker og fastholder gode arbejdspladser i Syddjurs Kommune. 
 • Sikre bedre sammenhæng mellem kommunens indsat på erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsesområderne med fokus på at støtte den enkelte på vejen mod varig ordinær beskæftigelse.  
Sundhed, omsorg og social omsorg
Vi vil: 
 • Investere i flere sundhedsplejersker til tidlig indsats og forebyggelse af indlæggelser af små børn. 
 • Indføre mulighed for sund økologisk mad på alle kommunens institutioner. 
 • Investere i mere sundheds- og sygefagligt personale i hjemmeplejen. 
 • Bevare døgntelefonen og psykiatri-akuttilbuddet. 
 • Arbejde for bedre samarbejde mellem region og kommune på sundhed og psykiatriområdet. 
 • Arbejde for en fast tilknyttet læge på plejehjemmene. 
 • Sørge for der er de nødvendige ressourcer i de socialpsykiatriske tilbud.
Børn og unge 
Vi vil: 
 • Bevare den nuværende skolestruktur. 
 • Sikre lærere og pædagogisk personale fornuftige aftaler om arbejdsforhold på skolerne, så vi kan øge kvalitet og trivsel. 
 • Arbejde for at stoppe overflødige tests. Vi mener kun, at der skal laves test, når det giver pædagogisk mening. 
 • Sørge for at inklusion sker når det giver mening for barnet. Der skal være tilstrækkelige ressourcer til inklusion. 
 • Sørge for bedre normeringer i dagpleje og dagsinstitutioner for at sikre trivsel og udvikling for alle børn. 
 • Arbejde for gode overgange mellem daginstitution og skole. 
 • Bevare alle decentrale eftermiddagstilbud. 
 • Styrke ungdomsskolen. 
 • Indføre gratis transport for unge og studerende i Syddjurs Kommune. 
 • Arbejde for at der bygges flere og billigere ungdomsboliger. 
 • Udvide ordningen med gratis psykologhjælp til unge. 
 • Bevare og udvikle de tilbud der er for udsatte børn og unge."
 

Publiceret 01 November 2017 12:51