Ulf Harbo

Ulf Harbo

KV17 - debat Norddjurs:

Problemerne i skolerne forsvinder ikke, fordi man fortier dem

Af Ulf Harbo (Ø), Norddjurs Kommunalbestyrelse, næstformand i KL’s Børne- og Kulturudvalg - kandidat til KV17:

“Der bliver til vælgermøderne for tiden talt meget om, at vi skal tale Norddjurs Kommune op, og at vi skal tale vores skoler op for at tiltrække børnefamilier til kommunen.
Når vi laver marketing mv. skal vi selvfølgelig ikke tale kommunen eller kommunens skoler ned, men internt i kommunen mener vi i Enhedslisten, at vi har pligt til at tage ansvar for de ting som ikke fungerer og pligt til åbent og ærligt at turde tale om det.
Der er nok af udfordringer at tage fat på i forhold til vores skoler.
Den 26. september kom det frem i TV2 Østjylland, at vi i Norddjurs Kommune har Østjyllands største sygefravær blandt folkeskolelærere og det 5 højeste sygefravær i hele landet.
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/stor-forskel-paa-fravaer-her-er-laererne-oftest-syge
Den 22. oktober fik både forvaltningen og alle os politikere i Børne- og Ungdomsudvalget en henvendelse fra alle forældre i en klasse på en af vores skoler som gjorde opmærksom på “massive trivselsproblemer. Og det har efterhånden stået på i utilgiveligt mange år.“
Forældrene fortæller, at det først og fremmest er på grund af fejlslagen inklusion af elever som muligvis slet ikke hører til i almenskolen, men som i hvert fald har haft brug for en støtte, som de ikke har fået.
Den 29. oktober fik vi så resultatet af en undersøgelse fra Børns Vilkår som sammen med Tryg Fonden har kortlagt mobningen i alle landets kommuner med udgangspunkt i Undervisningsministeriets årlige trivselsmåling.
Den viser desværre, at vi er den kommune i hele Jylland, hvor flest børn oplever at blive mobbet, hvilket placeres os i en nedslående top 13 over de kommuner i landet, hvor flest børn oplever at blive mobbet.
https://bornsvilkar.dk/mobningensdanmarkskort
Da vi havde skolestrukturanalyse sidste år kom det frem, at vi har flere socio-økomomisk udfordrede børn end landsgennemsnittet, og at vi er markant dårlige end andre kommuner til at løfte denne gruppe børn både i forhold til trivsel og faglighed.
Men hvorfor har vi så svært ved at drive skole i Norddjurs og så store problemer med trivslen?
En af årsagerne er, at flertallet i kommunalbestyrelsen desværre tror, man hjælper børn og skoler ved at styre dem med hård hånd, hvilket har resulteret i en lang række dårlige beslutninger på de helt forkerte tidspunkter, som forvaltningen loyalt har forsøgt at føre ud i livet uden de store hensyn til den enkelte skoles lærere og børn.
Oven i konstante besparelser, fejlslagen inklusion og folkeskolereform valgte man at bruge 6 millioner på at sende alle lærere på kursus i synlig læring og tvinge dem til at bruge metoden synlig læring.
Man har også valgt at pålægge alle lærere fuld tilstedeværelse med 39,25 timer om ugen, hvor de skal være på skolen, selv om langt de fleste kommunerne i landet for længst har droppet kravet om fuld tilstedeværelse.
Man har også valgt at vurdere kvaliteten af undervisningen på skolerne ud fra, hvordan børnene klarer sig i de nationale test, og man har valgt, at vores børn skal tage 30 nationale test i stedet for de 10, som børn i andre kommuner skal tage på trods af, at de fleste skoler advarede imod det, da der var høring om det.
Et flertal ville til at starte med ikke give skolerne lov til at bruge lovens muligheder for at forkorte skoledagens længde, fordi de mente det stred mod intentionen med folkeskolereformen og først efter pres fra mange sider ændrede de mening så det blev muligt at ansøge politikere om det, hvorefter flertallet valgte at sige nej til alle de ansøgninger, der kom, fordi man ikke mente, de var lovlige og først for nyligt lykkedes det så efter 2 års pres at få flertallet med på, at det er den enkelte skole som selv får lov at forkorte skoledagens længde, uden det skal godkendes af politikerne først, fordi de seneste ansøgninger er blevet godkendt.

Som jeg ser det, er der i høj grad brug for et opgør med topstyringen og den dårlige kultur i vores kommune.
Alle børn skal have det godt på vores skoler, og vi skal åbent og ærligt kunne tale om de problemer, der er.
Først når man erkender, at der er et problem, kan man måske gøre noget ved det.
Enhedslisten har til næste kommunalbestyrelsesmøde 7. november stillet 2 forslag, som kunne være et lille skridt i den rigtige retning:

1. Afskaf kravet om fuld tilstedeværelse for lærerne i vores folkeskoler.
2. Gør de frivillige nationale test frivillige på vores folkeskoler.

Der er kommunalvalg 21. november, og jeg håber så mange forældre, børn, lærere m.fl. som muligt deltager i den offentlige debat og tør fortælle om både det, som gøres godt, men også om de problemer vi har, og hvad der skal laves om for at skabe en bedre folkeskole for vores børn i Norddjurs Kommune.”

Publiceret 30 October 2017 23:40