Der mangler et stykke af vejen, der skal føre trafikken nord om Grenaa og til havnen. Festen er udsat til foråret - og besluttet bag lukkede døre i kommunalbestyrelsen.

Der mangler et stykke af vejen, der skal føre trafikken nord om Grenaa og til havnen. Festen er udsat til foråret - og besluttet bag lukkede døre i kommunalbestyrelsen.

Kommunalforsker om lukkede døre:

"Åbenhed afgørende i vores demokrati"

Af
Af Søren Andersen

NORDDJURS: En af Danmarks største eksperter inden for kommunalforskning, Roger Buch, der på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus har titel af forskningschef i samfundsvidenskab, er kritisk over for Norddjurs Kommunes valg af lukkede døre til at træffe afgørelse om udsættelse af åbningsfesten for den nye omfartsvej nord om Grenaa.
Først blev sagen drøftet bag lukkede døre i kommunalbestyrelsen - og senere blev afgørelsen om en udsættelse af vejfesten til foråret truffet på et møde mellem gruppeformændene og borgmester Jan Petersen, S.
Borgmesteren erkendte i avisen, at sagen lige så godt kunne have været håndteret i det offentlige rum, men han forbeholdte sig retten til at sondere det politiske terræn på møder med gruppernes formænd. Problemet er, at sagen så er uden offentlig kontrol - fordi den ikke eksisterer som et dagsordenspunkt.
Roger Buch slår fast, at et gruppeformandsmøde er et helt uformelt organ.
“Det er ikke omfattet af lovgivningen, så de har ingen formel status,” siger han.

Hvornår lukkes dørene

Der er plads til mere fortolkning, når det kommer til, hvornår en sag skal behandles bag lukkede døre - eller i salen mens presse og tilhørere er til stede - og kan dokumenteres med video på kommunens hjemmeside.
I styrelsesloven, som regulerer kommunerne, står blot, at som udgangspunkt er kommunalbestyrelsens møder offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed.
“Opfattelsen er dog, at der skal være klare og vægtige grunde til at lukke dørene og Kommunernes Landsforening har vejledt om, at hvornår det kan ske - og det vil typisk være tilfældet i sager, der angår personfølsomme eller fortrolige oplysninger, eller sager om køb og salg af ejendom, hvor åbenhed sætter kommunen i en dårligforhandlingssituation. Det hedder i vejledningen, at det er den samlede kommunalbestyrelse, der bestemmer, hvilke sager, der skal behandles bag lukkede døre, og der skal være konkrete og tungtvejende grunde hertil,” forklarer Roger Buch.

Forskningschef Roger Buch mener ikke at have hørt argumenter fra Norddjurs Kommune, der begrunder de lukkede døre. Foto: Anders Hviid

Forskningschef Roger Buch mener ikke at have hørt argumenter fra Norddjurs Kommune, der begrunder de lukkede døre. Foto: Anders Hviid

Helt enig med KL

Han er helt enig i KL's vurdering.
“Det er afgørende for et velfungerende demokrati, at borgerne, offentligheden og medier kan følge med i kommunalbestyrelsens arbejde. Derfor bør der være klare og vægtige grunde til at placere drøftelser under lukkede punkter."
" Lukkede punkter bør under ingen omstændigheder bruges til at skærme for offentlighedens interesser og for eventuel offentlige debat og kritik. Normalt er det kun krav om beskyttelse af privatlivets fred, virksomheders konkurrenceforhold eller kommunens forhandlingsposition, som er tungtvejende nok til at begrunde lukkede punkter."
Og selv da bør det som minimum være offentligt, hvad der drøftes. For eksempel børnesager, kontrakter med virksomheder og så videre. Som det er beskrevet, er det umiddelbart min vurdering, at det ikke er fremført en saglig og vægtig begrundelse for det lukkede punkt. Det er kommunalbestyrelsen, som træffer beslutningen om at lukke punkter, men det bør stadig være en beslutning, som funderes på et sagligt grundlag og ikke politisk hensigtsmæssighed og taktik. Der kan dog være sådanne grunde, som ikke er kommet frem, men i så fald er det oplagt at disse grunde kommer frem,” siger Roger Buch.

Publiceret 30 October 2017 10:20