Akrivfoto

Akrivfoto

KV17 - debat Syddjurs:

Har vi et kræmmerdemokrati? Og hvad gør vi ved det?

Af Lars Rahbek, Dæmningen 26, Kolind:

“Det var en spændende leder, som Lars Norman Thomsen skrev i Lokalavisen, Syddjurs 24. oktober 2017. Her efterlyser han en vitaminindsprøjtning til nærdemokratiet, der har været under afvikling siden kommunalreformen i 2005.
Læs også: Kommentar: Giv demokratiet et tiltrængt vitamintilskud
At kommunesammenlægningerne ikke har ført til de lovede gevinster, er der bred enighed om. Ingen af stordriftsfordelene er blevet indfriet. Vi fik løfter om bedre velfærd for vores ældre, børnene ville få bedre skoler, bedre veje osv.. I stedet har vi fået storkøkkener, uddannelsessiloer og stadigvæk huller i vejene.

Kommunalreformens mest markante resultat er, at vi har fået en yderligere centralisering af magten. Når politikeren ikke møder borgeren ved køledisken i Brugsen, så er det nemmere at tage upopulære beslutninger. Her døde nærdemokratiet, og tilbage står det, der bedst kan betegnes som et “kræmmerdemokrati”.

At kommunevalget er en demokratisk institution, kan der ikke herske tvivl om. Men når borgeren har afgivet sin stemme, så starter der en politisk studehandel, der tilsidesætter alle de krav, vi normalt stiller til de personer, som beklæder et offentlig embede. Nu skal det antal stemmer, som partiet har fået, veksles til politisk indflydelse. Når det sker, så trumfer kvantitet over kvalitet, så er det ikke den bedst egnede, der får jobbet, men den der har fået flest stemmer.
Det betyder, at vi får udvalgsformænd, som hverken har interesse eller forudsætninger for at bestride et bestemt område, og overlader initiativet og den daglige drift til embedsværket. En type vi normalt betegner som leve-brøds-politikere, der ofte kæmper for at fastholde de privilegier, som det politiske system giver adgang til.

Når den proces er ovre, så kan det være svært at finde kvaliteterne i det repræsentative demokrati. Dels er der dele af befolkningen, der ikke føler sig repræsenteret. Og dels anser borgerne de valgte politikere, som nogle af samfundets mest utroværdige medlemmer.

Det partisystem, som bl.a. bliver betalt for at løse rekrutteringsproblemet har spillet fallit og overladt scenen til middelklassen og de bedre uddannede. De partiorganiserede vælgere udgør under 4 procent af vælgermassen, og af dem er der måske et sted mellem 10 til 20 procent, der er aktive. Så det er et forholdsvis lille antal personer, der udsteder billet, til den partipolitiske scene. Det monopol kan blive svært at fastholde i fremtiden.

Det repræsentative demokratiets krise forstærkes af det forhold, der er opstået mellem embedsværket og deres arbejdsgiver, politikeren. Hvis embedsmanden vil avancere, så må han som alle andre arbejdstagere, tilfredsstille sin arbejdsgiver, politikeren. Så illusionen om embedsmanden som loyal informator og demokratisk værn er svær at fastholde.

Når Lars Norman Thomsen tager nærdemokratiets krise op i en leder i Lokalavisen Syddjurs, så kan man med rette sige, at han forsøger at rejse diskussionen på græsrodsniveau. Så nu kan man håbe på, at et af valgkampens temaer må blive spørgsmålet om, hvordan vi gør det repræsentative demokrati repræsentativt? Skal byrådet have en følgegruppe af repræsentative borgere, som skal kigge dem over skulderen? Skal byrådet - eller dele af det - vælges ved lodtrækning? Skal der sættes grænser for, hvor mange år man må sidde i et byråd?

Der er sikkert mange andre måder, man kan sikre, at det repræsentative demokrati er både repræsentativ og demokratisk. Men nærdemokratiet kan ikke overleve på en vitaminindsprøjtning, skaden er så fundamental, at hjertestarteren må på banen.”

Publiceret 30 October 2017 22:44