Driftsleder Hans Jørgen Larsen peger ud over de fedtede marker, hvor det er planen at det nye varmeværk skal opføres, gerne med byggestart til foråret. Foto: John Pedersen

Driftsleder Hans Jørgen Larsen peger ud over de fedtede marker, hvor det er planen at det nye varmeværk skal opføres, gerne med byggestart til foråret. Foto: John Pedersen

Fjernvarme:

Auning Varmeværk har vokseværk for 50 millioner kroner

Af
Af John Pedersen

Hvis alt går efter planerne, vil Auning Varmeværk kunne sætte skovlen i jorden til et helt nyt anlæg til en anlægspris op mod de 50 millioner kroner i løbet af foråret 2018.
Driftsleder Hans Jørgen Larsen er forsigtig, når han melder ud med en dato for hvornår forbrugerne så kan kobles på det nye anlæg. Hans bud er i løbet af foråret 2019.
Men først skal varmeværket have grønt lys til at iværksætte projektet.
Punktet er sat på dagsordenen på en ekstraordinær generalforsamling, der holdes på Auning Kro 9. november.
Da det efter reglerne skal være et ja fra mindst to tredjedel af forbrugerne, bliver der under alle omstændigheder tale om endnu en generalforsamling, hvor der så kun skal være et flertal blandt de fremmødte.
Auning Varmeværk har 1140 forbrugere i Auning, som alle har ret til at stemme i sagen.
Hans Jørgen Larsen tilføjer, at anlægget på Energivej 18 i Auning desuden i de seneste fire år har leveret varme til godt 300 forbrugere i Pindstrup.
Her er der lagt op til en regulær fusion af de to værker. Også en beslutning, der skal godkendes på generalforsamlingen 9. november-

Bygger på nabogrund

Det eksisterende anlæg er så småt ved at blive for lille til det stigende antal varmekunder og planlægningen af et nyt har været undervejs i et par år.
Grunden til det kommende anlæg ligger kun et stenkast fra det eksisterende og vil blive opført på tidligere landbrugsarealer.
I forbindelse med planlægningen har Auning Varmeværk sikret sig, at en tidligere klausul i forbindelse med en “måske” kommende omfartsvej en tand længere mod syd er ophævet.
Det betyder så, at en eventuel omfartsvej syd om Auning, vil skulle føres igennem den nuværende Energivej. Det nye anlæg bliver på mellem 2300 og 2500 kvadratmeter under tag og det skal ses i forhold de nuværende 1300 kvadratmeter.
“Der bliver tale om en lille fordobling og det der kræver mest plads er et større halmlager”, fortæller driftsleder Hans Jørgen Larsen, der står for de daglige opgaver på værket sammen med tre medarbejdere.
Det nye anlæg bygges til udelukkende at anvende halm som brændsel.
Første del af anlægget på Energivej er opført i 1982 og 10 år senere, blev der så byget til med det eksisterende anlæg, der har halm som det primære brændsel.
På årsplan brændes der omkring 11.000 tons halm af for at leverede den nødvendige varme til de op mod 1500 kunder. De seneste års milde vintre har betydet et mindre-forbrug på 10 til 15 procent mindre halm
Auning Varmeværk har kontrakt med 18 landmænd til at levere halm og de er alle fra Djursland, så der er i bogstavelig forstand tale om lokale brændsler.
Det nuværende anlæg får i hvert fald i første omgang lov at blive stående sådan lidt i reserve.

Det eksisterende anlæg får lov til at blive stående. I hvert fald i første omgang, så det kan bruges som reserve og i spidsbelastning.

Det eksisterende anlæg får lov til at blive stående. I hvert fald i første omgang, så det kan bruges som reserve og i spidsbelastning.

Publiceret 30 October 2017 11:30