Christian Haubuf (A).

Christian Haubuf (A).

KV17 - debat Syddjurs:

Er inklusion i Syddjurs en succes?

Af Christian Haubuf (A), Syddjurs Byråd - kandidat til KV17:

“I Syddjurs Kommune har der været fokus på inklusion i folkeskolen siden år 2010. De seneste opgørelser viser, at folkeskolerne i Syddjurs Kommune har en høj grad af inklusion. Men betyder det så, at inklusionen i Syddjurs Kommune er vellykket for børn og lærere? Vi ved det faktisk ikke, for ordningen er ikke blevet evalueret.

Jeg mener, at det er på tide, at vi ikke længere udelukkende fokuserer på inklusionsprocesser, men i langt højere grad fokuserer på kvaliteten af inklusionen. Det er på tide, at Syddjurs Kommunes inklusionsstrategi evalueres, og at det undersøges, hvorvidt inklusionsstrategien lokalt er en succes eller ej, samt hvilke evt. justeringer, der kan øge kvaliteten. Indtil nu har fokus mest været på inklusionsprocenter og økonomisk tildeling.

Jeg mener, at det er på tide at fokusere på fællesskabet, og om den enkelte elev rent faktisk får det tilbud i det fællesskab, den enkelte elev har mest gavn af. Evalueringen af inklusion i skolerne skal have fokus på, hvad der er bedst for børnene. Jeg foreslår derfor, at evalueringen af inklusion og grænserne for inklusion - bliver et fokusområde for det nye politiske udvalg.

Tilsvarende bør det nye politiske udvalg være undersøgende på og forholde sig til, hvor mange ikke dansk talende børn, der kan inkluderes og dermed integreres i hver klasse, og hvilke tiltag, der politisk skal iværksættes, hvis dette antal overskrides.

Hvis vi politisk ikke forholder os til spørgsmålet, vil vi måske komme til at se, at mange forældre vil flytte deres børn til de private skoler.”

Publiceret 30 October 2017 23:08