Britt Bager. Foto: Lars Norman Thomsen

Britt Bager. Foto: Lars Norman Thomsen

Debat Djursland:

Selvfølgelig skal bredbåndspuljen også gavne Djursland

Af Britt Bager, folketingsmedlem for Venstre, Djurs-kredsen:

"Siden første runde af midlerne fra bredbåndspuljen blev uddelt, har der på Djursland været kritik af, hvordan midlerne uddeles. En kritik, der bl.a. bunder i, at ikke en eneste af ansøgningerne fra hverken Nord- eller Syddjurs kommune modtog tilskud i 2016. Jeg har fuld forståelse for ansøgernes skuffelse – jeg er også selv skuffet. Puljen skal anvendes til yderområder med manglende dækning, og det her giver anledning til at se på hvilke kriterier, der skal afgøre, hvordan puljemidlerne fremadrettet skal fordeles. 
Når jeg ikke sidder bag de tykke mure på Christiansborg, bruger jeg det meste af min tid på Djursland. Jeg oplever gang på gang, hvordan dækningen er enten svag eller ikke-eksisterende.
Vi skriver 2017 og for mig er en god bredbåndsforbindelse en lige så stor selvfølge som det, at vi i alle dele af Danmark har adgang til varmt vand. Vi kommer simpelthen ikke udenom, at det er afgørende for både væksten og bosætningen i yderområderne. 
Bredbåndspuljen er en nyskabelse i dansk politik, og den er kommet til verden på Venstres initiativ. Uden den havde vi ikke haft de i alt 200 mio. kr. ekstra, der er øremærket til at udbedre de mange bredbåndshuller. Det er en forsøgsordning, der løber til og med 2019, og som skal evalueres her i efteråret.
Jeg vil arbejde for, at uddelingen af bredbåndsmidlerne i højere grad kan strikkes sammen, så pengene i højere grad bliver tildelt de områder, der har størst behov. Derudover vil jeg presse på for at få puljen forlænget og forhøjet – for en pulje som den her, er virkelig et initiativ, der kan bidrage til at skabe et Danmark i vækst og balance. Og dermed også gavne et område som Djursland."

Publiceret 28 October 2017 15:07