Anita Søholm. Foto: Lars Norman Thomsen

Anita Søholm. Foto: Lars Norman Thomsen

KV17 - debat Syddjurs:

Nej, til dårligt indeklima på skolerne

Af Anita Søholm, Socialdemokratiet Syddjurs - kandidat til KV17:

“Når vi diskuterer miljø, kan man godt få den tanke, at det ikke berører dit eller mit liv, vores sundhed og hvor vi bor, og færdes i det daglige. Men det er faktisk en forkert antagelse. Miljøet kan på mange måder influere på vores sundhed og livskvalitet på både kort og lang sigt, og det er vel og mærke uden, at vi ofte bemærker det.

Vi har kommunalpolitisk set flere virkemidler, som vi kan gøre brug af for at sikre, at vore borgere ikke udsættes for miljøpåvirkninger, der påvirker sundheden.
Vi bør derfor passe godt på vores lokale miljø, indeklima og natur, så vores børn og børnebørn kan vokse op i sunde og mindre forurenede omgivelser, samt få rent drikkevand også i fremtiden.
DTU skriver i en publikation fra 2016, der sammenfatter flere undersøgelser om luftkvalitet i skoler, skolebygningernes karakteristika og børns indlæring, at undersøgelserne entydigt viser, at en høj koncentration af CO2 i luften nedsætter elevernes indlæring og præstation.
Gode fysiske rammer på skolerne, og det gælder både inde- og udearealer, og et godt indeklima, har nemlig stor betydning for elevernes faglige udvikling og trivsel. En passende lav koncentration af CO2 i klasselokalerne øger ligeledes muligheden for at eleverne kan koncentrere sig og lære.
I byrådsgruppen vil jeg arbejde for, at de fysiske rammer på skolerne til stadighed lever op til retningslinjerne i undervisningsmiljøloven, hvor vi gennem fokus på indretning, æstetik, sikkerhed, vedligehold og renholdelse, understøtter elevernes trivsel, psykiske miljø og sikkerhed, og giver dem optimal mulighed for at få en god læring, samt fremmer deres udvikling og faglige udbytte.”

Publiceret 16 October 2017 15:11