Ole Bollesen (S). Foto: Lars Norman Thomsen

Ole Bollesen (S). Foto: Lars Norman Thomsen

KV17 - debat Syddjurs:

Socialdemokratiske fingeraftryk på Budget 2018

Af Ole Bollesen (S), Syddjurs Byråd - borgmesterkandidat til KV17:

“Socialdemokratiet i Syddjurs mener, at vi fik et godt budget for 2018. Der blev afsat midler både på børne-ungeområdet, på kulturområdet og på sundhed og ældreområdet.
Socialdemokratiet havde 3 nøgleord for budget 2018:
Bæredygtighed – borgerinddragelse - forebyggelse.
Bæredygtighed: Både nybyggerierne i Rønde og Kolind samt renoveringer på andre kommunale bygninger tager hensyn til bæredygtighed. Kommunens grønne indkøbspolitik bliver også skærpet i de kommende år, og maden på ældrecentrene bliver efterhånden økologisk. Endelig er der afsat et mindre beløb omkring biodiversitet og kystrensning.
Borgerinddragelse: Det store arbejde der i 2016-17 har været omkring at inddrage borgerne i alle mulige beslutninger, vil blive fortsat i 2018. Der er afsat personaleressourcer til at styre og udvikle dette område. Der er også afsat midler til Mols i Udvikling, til planer for Rønde, Hornslet og Ebeltoft. På idrætsområdet er der afsat yderligere midler til idrætspuljen og endelig er der afsat flere midler til borgerservice. Alt sammen midler der skal udmøntes i samarbejde med borgerne.

Forebyggelse: På sundhedsområdet er der afsat midler til en række tiltag, der skal styrke sundheden og forebygge sygdomme. På ældreområdet er der også afsat midler til forebyggelse. Mere sygeplejepersonale til at forebygge genindlæggelser, bedre overgang fra regionssygehus til kommune og hjem. Endelig er der midler til ældreklubberne, som også laver et stort forebyggende arbejde for denne aldersklasse.
På børneområdet er der afsat midler til en bedre sundhedspleje og på en bedre normering i daginstitutionerne. På skoleområdet fastholdes eftermiddagstilbuddet juniorklubberne) og der bliver en øget indsats med henblik på at øge eleverne uddannelsesparathed. Igen i 2018 bliver der afsat flere penge til at udvikle skolerne madtilbud. Endelig bliver der et nyt aflastningstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser.
Sikker skolevej: I 2018 og de følgende år arbejdes der videre med at sikre skolevejene – både omkring trafiksikkerhed og omkring ny cykelstier.
Socialdemokratiet mener godt, at vi kan være dette budget bekendt. Et budget, der sikrer bedre service til borgerne og dermed forhåbentlig sikrer tilflytning - og som langsigtet sikrer kommunen en stabil økonomi.”

Publiceret 01 October 2017 15:36