Marianne Kierkegaard stiller op til både Kommunalvalg og Regionsrådsvalg for Venstre. Foto: Lars Norman Thomsen

Marianne Kierkegaard stiller op til både Kommunalvalg og Regionsrådsvalg for Venstre. Foto: Lars Norman Thomsen

KV17 - debat Syddjurs:

Ret og vrang om Nationalparkbestyrelsen - set indefra

Af Marianne Kirkegaard (V), Syddjurs Byråd - Kandidat til KV17:

"De seneste skriverier her i avisen om lokale lodsejeres repræsentation i bestyrelsen for Nationalparken fortjener en kommentar set indefra. 
Jeg har som repræsentant for byrådet været med i bestyrelsen og udviklingen af Nationalpark Mols bjerge gennem 8 år.
Jeg kan se tilbage på et fantastisk spændende bestyrelsesarbejde i samarbejde med sekretariatet hvor der med respekt og anerkendelse er givet rum til at alle repræsentanter og interesser i bestyrelsen er blevet hørt. Det har gjort at vi som bestyrelse kunne samles og stå enig bag langt hovedparten af bestyrelsesbeslutningerne. Den netop vedtagne Nationalparkplan for 2018-2024 er ligeledes vedtaget af en enig bestyrelse.
Jeg synes det er respektfuld og frugtbart at bestyrelsen som nu er bredt sammensat af interesseorganisationer og lokale foreninger herunder lodsejerne. Derudover er der nedsat et nationalparkråd som er med til at sikre yderligere lokal forankring. 
Vi har i det hele taget haft stor fokus på borgerinddragelse og også afviklet en lang række offentlighedsarrangementer med involvering af mange hundrede lokale engagerede borgere. 
At ministeren nu vil indskrænke bestyrelsesmedlemmerne har jeg derfor svært ved at se formålet med da jeg mener det er vigtigt med den lokale forankring. Jeg ved at borgmesteren er i dialog med ministeren om vores ønsker. 
Uanset udfaldet af dette vil jeg gerne pointere at alle projekter i nationalparken bygger på et tæt lokalt samarbejde og på lokale frivillige aftaler med lodsejerne. Jeg vil gerne understrege frivilligheden - og at der altså ikke gives køb på ejendomsretten eller arbejdes imod lodsejerens ønsker. 
Jeg vil ønske held og lykke til den nye bestyrelse og glæder mig til at se den nye nationalparkplan udfolde sig.
Jeg vil samtidig varmt anbefale læserne at gå på nationalparkmolsbjerge.dk og se alle de mange spændende projekter og aktiviteter, der allerede nu foregår i Nationalparken."

Publiceret 01 October 2017 20:50