Lars Østergaard, nuværende udvalgsformand for Børne- og Ungdomsudvalget. Foto: Lars Norman Thomsen

Lars Østergaard, nuværende udvalgsformand for Børne- og Ungdomsudvalget. Foto: Lars Norman Thomsen

KV17 - debat Norddjurs:

Flyt Djurslandsskolen til Glesborg Skole

Af Lars Østergaard (V), formand Børn- og Ungdomsudvalget Norddjurs, kandidat til KV17:

“Djurslandsskolen (DS) er generelt i så dårlig forfatning, at vi ikke kan være det bekendt overfor hverken børn eller personale. DS består af disse fire afdelinger:

 • Djursvej, Ørum
 • Fjellerup
 • Damgården
 • Stenvad
Samtidigt mangler Ørum Skole udvidelsesmuligheder. I dag bruges midlertidige barakker til overbygningen. Barakkerne har foreløbigt stået der i 7 år, og de er fortsat ulovlige.

Hvordan vil Socialdemokratiet så løse disse problemer? Jo, Socialdemokratiet vil ombygge den nedlagte Voldby Skole for op til 50 millioner kroner, og samtidig skal Ørum skole udvides. Igennem de sidste otte år er der intet sket, udover at forældrebestyrelser, personale, udvalg og kommunalbestyrelse har spildt tid og penge på en kravsspecifikation til denne nye skole. Vi har også brugt 2 millioner kroner på arkitekter til at tegne Voldby Skole. – Velvidende at der ikke var penge til at gennemføre disse fantasiprojekter.

Jeg vil foreslå, at vi flytter DS fra Ørum, Damgården og Stenvad til én af vores små landsbyskoler.
Velegnede skoler er Glesborg (98 elever), Allingåbro (124 elever) og Toubro (68 elever). Jeg vil foreslå, at det bliver Glesborg, der fremover skal være Djurslandsskolen hovedplacering.
Skolen er velegnet, og vi vil bevare en stor skole i Glesborg. Samtidig gives der plads til, at Ørum skole kan udvide til den brugelige del af den nuværende DS på Djursvej. Den ubrugelige del af DS skal sælges eller rives ned.
Det vil vi få ud af min løsning:
 • Skoler vi kan være bekendt 
 • Ny renoveret Ørum skole
 • Ny renoveret Djurslandsskole
 • Vi vil bevare en stor institution i Glesborg
 • Lukning af flere gamle bygninger 
 • Agerer fornuftigt på det faldende børnetal
 • Store økonomiske besparelser
 • Besparelserne skal bruges til et løft af kvaliteten i vores skolevæsen”

Publiceret 23 September 2017 16:29