Lars Østergaard, nuværende udvalgsformand for Børne- og Ungdomsudvalget. Foto: Lars Norman Thomsen

Lars Østergaard, nuværende udvalgsformand for Børne- og Ungdomsudvalget. Foto: Lars Norman Thomsen

KV17 - debat Norddjurs:

Ja, til at lukke tre små landskoler

Af Lars Østergaard (V), Norddjurs Kommunalbestyrelse, formand Børn- og Ungdomsudvalget:

"Mit indlæg i Lokalavisen gav en del respons, som jeg hermed vil svare på i den rækkefølge, som der er blevet spurgt. Jeg svarer ud fra de holdninger, som jeg vil præge de øvrige 26 politikere i Norddjurs Kommunalbestyrelse med.
Læs også: KV17 - debat Norddjurs: Kære borgmester, Venstre er fortsat klar til at snakke fremtidens skole med dig
Til Jens Juul Sørensen

 • Jeg vil gerne have to-lærer ordning der, hvor den enkelte skole finder det fornuftigt/nødvendigt
 • Jeg vil neddrosle inklusion og samle specialeleverne på Kattegatskolen og på Auning skole.
Djurslandsskolen fortsætter med sin nuværende opgave
 • Overbygningen skal fortsat være, hvor den er nu. Vestre skole, Kattegatskolen, Ørum skole og Auning skole
 • Jeg forstår ikke spørgsmålet med, om jeg vil give undervisningen tilbage til skolerne
 • Jeg foreslår lukning af tre skoler på landet. Én i øst, midt og vest.
Til Jess Refsgaard
 • Det er mit input til Venstre, at pengene/rationaliseringen skal tilgå de tilbageværende skoler efter en strukturændring. Kun derved kan vi sikre det nødvendige kvalitetsløft i skolerne. Det vil være en uinteressant opgave for mig, hvis det kun drejede sig om at flytte penge fra skolerne til øvrige aktiviteter i kommunen.
Til Jan Rasmussen
 • Ikke alle i min Venstre gruppe i Norddjurs Kommunalbestyrelse er enig i min holdning omkring at få styrket vores skoler ved strukturændringer
 • Som nævnt ovenfor ønsker jeg tre små landskoler lukket i Norddjurs
 • Når byrådsmedlemmerne er stille omkring skolelukninger, skyldtes det to faktorer. Primært er den enkelte bange for at miste stemmer og ikke få en plads i den kommende kommunalbestyrelse. Dels er alle klar over, at jeg har ret, både, når der ses ud fra et kvalitetsmæssigt, økonomisk og fremtidssikret perspektiv 
 • Hvem er det, der har prøvet at invitere mig til dialog? Det plejer jeg gerne at takke ja til, og jeg ved ikke, hvad du hentyder til?
 • Jeg må fremprovokere en TV-debat, før jeg får borgmesteren i dialog, og det syntes jeg er for ringe, når jeg er formand for Børne- og Ungdomsudvalget.
 • Centraliseringen af samfundet skyldtes nok mere, at vi er gået fra industrisamfund til videnssamfund, og her undrer det ikke, at det er de fire største universitetsbyer, der løber med faklen lige nu. I Grenaa lukkede sygehuset samt stort set hele industrien for 10 år siden, men så tog vi skeen i den anden hånd, og Grenaa er på vej.
Til Paul-Werner Johnsen
 • Vi er enige. Der er ingen, der kan anvise, hvor pengene til det nuværende skolevæsen skal komme fra i den næste kommunalbestyrelsesperiode fra 2018-2022.
Til Jan Rasmussen
 • Jo. Tallene viser, at vi i Norddjurs har en meget dyr folkeskole og specialskole. Alle disse penge opleves imidlertid ikke på den enkelte skole, hvor flere er sat under administration af forvaltningen. Det siger sig selv, at gamle utidssvarende bygninger og små klassekoefficienter koster. Det har Norddjurs lavet mange analyser på.
Til dit navn
 • Jeg er enig i, at vi ikke skal lave en Voldby igen. Jeg vil også prioritere mønt på, at give skolerne et kvalitetsløft
Til Benny Hammer
 • Jeg er enig med Benny Hammer i, at kommunal udligning er fornuftigt, samt at de brede skuldre skal løfte mest. - Men jeg tror ikke, at din holdning harmonerer med de Konservative kommuner, som står for denne store overførsel."

Publiceret 16 September 2017 23:12