Det fælles produktionskøkken Djurs Mad i Auning har ingen fremtid. Det er meldingen fra et politisk flertal i både Norddjurs og Syddjurs. Foto: Allan Trolle

Det fælles produktionskøkken Djurs Mad i Auning har ingen fremtid. Det er meldingen fra et politisk flertal i både Norddjurs og Syddjurs. Foto: Allan Trolle

Djurs Mad:

Helt hen til kommoden og tilbavs igen

Enighed i både Norddjurs og Syddjurs om, at madlavningen skal tilbage til plejecentrene

Af
Af Lars Norman Thomsen

Et fælles produktionskøkken på Djursland, der skulle lave mad til ældre borgere på plejcentrene og ældre i eget hjem, var den første store politiske åbenbaring i kølvandet på Kommunalreformen i 2007.

Et politisk flertal i både Norddjurs og Syddjurs med Venstre som de stærkeste fortalere banede vejen for Djurs Mad I/S, som blev placeret i Auning. Ved åbningen var der opvakt glæde over den fælles anlægsinvestering, der blev præsenteret som et første eksempel på, at nu skulle der høstes stordriftsfordele.

Men intet varer evigt, snart er sommeren forbi, som CV Jørgensen synger det i nummeret 'Sæsonen er slut'.

Under store brøl har et nyt mantra vundet indpas: “Madduften skal tilbage til plejecentrene”.
Skræk, o ve.. .den politiker, der siger noget andet.
Kun tidligere bestyrelsesformand for Djurs Mad I/S, Venstres byrådsmedlem i Syddjurs, Gunnar Sørensen, har kaldt det en gang fis, fordi det i forvejen lugter af mad ude på plejecentrene, og så har Gunnar Sørensen mindet om, at nutidens ældre på plejecentrene slet ikke er i stand til at hjælpe til i køkkenerne, som fortalerne henrykt fortæller.

Økonomisk forsvarligt

Syddjurs Byråd bestilte i 2016 en undersøgelse af, hvordan madproduktionen kunne foregå tættere på de ca. 138 beboere i plejeboligerne, både i de eksisterende og i de nye, som er på vej i Rønde og Kolind.

Undersøgelsen viser, at den lokale produktion godt kan konkurrere med prisen fra et centralt køkken. Blandt andet på grund af besparelser på emballage og kørsel. Maden leveres i dag centralt til de allerfleste plejeboliger fra Djurs Mad.

Undersøgelsen viser samtidig, at der er positive erfaringer fra blandt andet Søhusparken, der har fuld madproduktion i små afdelingskøkkener, i såkaldte Leve/Bo miljøer.

Samtidig reduceres madspild, fordi personalet på plejehjemmet kender beboerne og kan afpasse madstørrelsen til den enkelte.

“Nu skal vi drøfte sagen politisk, og vi skal se på forskellige mulige scenarier for hel eller delvis døgnkostproduktion i de små køkkener. Men det er klart, at vi i udvalget og i byrådet vil strække os langt for at få madlavningen tættere på de ældre i plejeboligerne, når vi kan se de mange positive effekter, det har,” siger Ole Bollesen (S), formand for udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet.

Hvis produktionen af mad til borgere finder sted i plejecentrene, vil Djurs Mad miste ca. 60 procent af deres produktion.

“Vi har koordineret forløbet med Norddjurs, fordi det er klart, at det vil få konsekvenser for Djurs Mads forretningsmodel. De medarbejdere, som kan blive ramt af en reduktion af driften i Djurs Mad, vil vi opfordre til at søge de nye stillinger, som oprettes lokalt i plejecentrene i de nye små køkkener. Jeg vil også gerne understrege at denne løsning ikke er et udtryk for mistillid til Djurs Mad, tværtimod,” siger Ole Bollesen.

Afklaring sker snart

En ændring af madproduktionen i plejeboligerne vil kræve en renovering af en del af de mindre køkkenenheder i plejecentrene.
Ældreområdet sendte derfor en ansøgning til en pulje under Finanslov 2017 målrettet renovering eller etablering af køkkener på plejecentrene.
Fra puljen har Syddjurs Kommune fået bevilget 2.661.500 kroner til renovering af køkkener i Lyngparken, Frejasvænge, Rønde Plejecenter og Rosengården. Byrådet har besluttet, at der etableres leve-bomiljøer med fuld egenproduktion af madservice på Rosengården, Rønde Plejecenter og Frejasvænge.
Norddjurs Kommunalbestyrelse tog reelt endelig stilling til Djurs Mads fremtid på sidste uges kommunalbestyrelsesmøde, og udfaldet blev, at dagene er talte.
Syddjurs Byråd trækker af på en beslutning på næste møde, og der er no-way-back. Djurs Mad har ingen fremtid.

  • Køkken Syddjurs står i dag for morgenmad, frokost, alle mellemmåltider samt drikkevarer til 138 borgere i plejeboliger og 24 borgere på Rehab. i Tirstrup Desuden står de for Produktion til og drift af 7 ældrecaféer
  • Djurs Mad I/S står i dag for køle/vakuum varmt måltid til ca. 206 borgere i eget hjem, 138 borgere i plejeboliger og 24 borgere på Rehab. i Tirstrup

Publiceret 16 September 2017 22:40