Her i 2017 har 38 procent af alle danske husstanden kun en enkelt beboer.

Her i 2017 har 38 procent af alle danske husstanden kun en enkelt beboer.

Danmark er ved at blive en nation af aleneboere

Frigørelse eller egoisme? Stadig flere danskere bor alene. »Vi vælger os selv over alt andet,« forklarer familieforsker

Af
Af Niels Philip Kjeldsen npk@sondagsavisen.dk

Én ting er efterhånden lige så sikkert som amen i kirken, når statistikker om den danske befolkning bliver offentliggjort: Antallet af danskere, der bor alene, er stigende.
Siden 1987 er antallet af husstande med én beboer steget hvert eneste år. I dag er godt en million af Danmarks i alt godt 2,6 millioner husstande beboet af én person. Det betyder, at knap hver fjerde – eller 38 procent – af alle husstande i Danmark kun har én beboer.
“Den udvikling vil fortsætte en del år endnu. Der skal ske dramatiske ændringer i vores levevilkår, hvis den udvikling skal stoppe. Vi taler energikriser, miljøkriser eller trusler på anden måde, som tvinger os til at stuve os sammen – eller et helt nyt menneskesyn, hvor vi deles mere om tingene. Ellers vil det her fortsætte længe endnu,” vurderer Per Schultz Jørgensen, der gennem flere årtier har beskæftiget sig med udviklingen af familieformer i Danmark. Han tror, at vi om nogle år vil se, at hver anden danske husstand kun har én beboer.

Har vi nok i os selv?

Der er flere årsager til, at antallet af aleneboende danskere vokser år for år. Først de helt lavpraktiske:
“Unge mennesker bruger længere tid på at uddanne sig. Det betyder, at de venter længere med at stifte familie og derfor bor alene i længere tid. Når de så er færdiguddannede, er vinduet for at finde en partner, de kan stifte familie med, mindre. Derfor ser vi også, at et stigende antal slet ikke får stiftet familie og ender med at bo alene,” siger Mogens Christoffersen, seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.
Statistikken afslører, at størstedelen af de aleneboende netop er i studiealderen mellem 23 og 29, og så opstår der igen en pukkel af aleneboende, når vi kommer over 60 år.
“Det er udtryk for, at vi lever længere, og at befolkningssammensætningen ændrer sig. Der er et stigende antal pensionister i Danmark, og når en af parterne dør, er der en tendens til, at den anden ikke finder en ny samlever og i stedet bor alene resten af livet,” forklarer Bent Greve, samfundsforsker på Roskilde Universitet.
Og så er der de rent kulturelle årsager. Alle tre forskere peger på, at der er opstået en singlekultur, hvor mange har det bedst med at bo alene. I andre tilfælde er folk måske kærester i mange år, men lever bedst hver for sig.
Og så er der individualiseringen, som de seneste år er blevet en stor del af vores kultur. En kultur, hvor vi alle går rundt i hver sin silo og fokuserer på vores eget velbefindende.

En frigørelse af mennesker

“Vi finder os ikke i så meget i dag. Vi går efter vores eget hoved og indretter vores liv, som vi selv vil have det, uden at skulle tage hensyn til for meget. Vi gider ikke give køb på vores særheder eller pudsige interesser – vi gider ikke høre på alt muligt. Vi vælger os selv over alt andet, og derfor er det nemmere at bo for sig selv,” siger Per Schultz Jørgensen.
Det kan både være udtryk for en positiv og en negativ udvikling.
Negativ, fordi det giver et mere egocentreret samfund. Positiv, fordi det også er udtryk for en frigørelse af det enkelte menneske, mener Per Schultz Jørgensen:
“Den økonomiske velstand i Danmark har gjort det muligt at bo alene med én indkomst. På den måde er vi blevet uafhængige og er ikke længere tvunget til at bo sammen med nogen, vi ikke kan lide – eller som i værste fald undertrykker os. Vi kan vælge vores eget liv, og det er selvfølgelig positivt, for det er en frigørelse af mennesket.”

Får børn senere

I takt med at antallet af aleneboere er steget, er alderen for førstegangsfødende steget fra 25,8 år i 1987 til 29,1 år i 2017. 
Kilde: Danmarks Statistik

Her er stigningen størst

Det især danskere i 40'erne og 50'erne, der står for de største stigninger i antallet af aleneboere. 
I 1987 boede 74.983 danskere i 50'erne alene – det var steget med 104 procent til 153.196 i 2017. 
Antallet af aleneboende danskere i 40'erne er steget med 70 procent – fra 63.699 i 1987 til 108.476 i 2017. 
Kilde: Danmarks Statistik

Publiceret 02 September 2017 06:00