Ø-turismeambassadør Britta Leth præsenterer ø-passet, hvor Anholt er en af de repræsenterede øer med færgeadgang.

Ø-turismeambassadør Britta Leth præsenterer ø-passet, hvor Anholt er en af de repræsenterede øer med færgeadgang.

Turisme:

Ø-passet med Anholt er blevet et stort turist-hit

Sidste år tog ø-turismeambassadør Britta Leth initiativ til, at der blev lavet et ø-pas, som præsenterer mere end 37 danske øer med færgeadgang - herunder Anholt, som nås med færge fra Grenaa.
Ø-passet åbner turisternes øjne for det danske ørige, og de har virkelig taget det til sig. Ø-passet udkom i 2016 i knap 50.000 eksemplarer, der blev revet væk. Derfor er oplaget i år steget med cirka 200.000 stk. - heraf er 75.000 på tysk og engelsk.

Magien opstår på færgen

Ø-passet blev udviklet i et samarbejde med Færgesekretariatet, der nu har lavet den lille film 'Ferien begynder på færgen', som kan ses på YouTube. Her forærer den rare færgemand ø-passet til en familie. Det er netop på færgeturen, at magien opstår - at sejle til en ø rummer en lille rejse, og oplevelsen af at bevæge sig fra et sted til et andet giver en særlig stemning.
Fremme på øen opleves den særlige ø-stemning med fred og ro samt tid til nærvær og måske en hyggelig snak med en øens beboere.
Ø-passet er en perfekt introduktion, og turisterne synes, at det et sjovt med det lille konkurrenceelement, der også er indbygget. Hver ø præsenteres med et kort, faktaoplysninger samt hvad, der kan ses og opleves på øen.

Samler på mærker

På hver ø-side er der også et blankt felt, hvor man kan gnide en silhuet af øen over fra den plade, som er opsat på færgen eller havnen. Turisterne er vilde med at samle på mærker, og på den måde kan familier og venner konkurrere om, hvem der har besøgt flest øer.
Ø-passet kan fås på de fleste færger eller bestilles på www.danskoferie.dk/oe-pas. 

Publiceret 26 July 2017 09:40