Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Arkivfoto: Lars Norman Thomsen

Debat:

Fortsæt kampen mod havbrug på tværs af partiskel

Af Bo Jacobsen, Emmelev, Djursland:

"Regeringen med støtte fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vedtog en lov 6.juni 2017  som godkender havbrug ud for Djurslands kyster, som åbner for, at virksomheder kan etablere gigantiske havbrug i Kattegat, som vil få fatale konsekvenser for havet, fiskebestanden og vore enestående kyster.
Det vil have stor negativ indvirkning for vore meget attraktive badestrande og dermed for turismen, som er et af de vigtigste erhverv, vi har på Djursland. Ligeledes vil det kystnære fiskerierhverv blive hårdt ramt af den ubestridelige forurening af havmiljøet, havbrugene vil medføre.
I ansøgningen fra Snaptun Fisk Export, for at nævne en af dem, fremgår det, at der skal etableres 20 cirkelrunde bure, med hver en omkreds på 120 m og en diameter på 38 m, beliggende godt 1 sømil fra fra kysten, stikke 8-10 m ned i havdybden og rage 3 meter op over havoverfladen. Forsynet med STORE SKARPE PROJEKTØRLYS OG ALARMAPPERATER vil disse flydende industriøer være stærkt synlige og hørbare døgnet rundt!
Burenes indhold af mange tusinde tons fisk, foder og medicin vil sende store mængder af fosfor og kvælstof direkte ud i havet. Kvælstofudledningen vil stige med 30 procent i forhold til, hvad det hårdt trængte landbrug ved dyre foranstaltninger har bragt det ned på – og fosforudledningen vil stige med hele 300 procent.
FODERRESTER, FÆKALIER OG MEDICINRESTER VIL BLIVE SPREDT UD I DET OMLIGGENDE HAVMILJØ, hvorved den naturlige sunde fiskebestand og det gode badevand langs kysterne i stort omfang massivt forurenes.
Fødevare- og Miljøministeriet antager i en høringsrapport en samlet beskæftigelsesvækst på 100 i primærsektoren og 300 i tilknytning hertil. De tal må nødvendigvis modregnes af tabte arbejdspladser i turisme og fiskeri med tilknyttede erhverv. Det har man ikke gjort!
”Store fælles interesser er på spil, hvis et rent hav og et sundt havmiljø skal beskyttes imod en politisk hovsaløsning af katastrofale dimensioner. Når store penselstrøg af skidengrå havstrømme med diverse affaldsstoffer fra de industrielt drevne kæmpemæssige havbrug trækker deres dystre spor på kryds og tværs gennem vore indre farvande, er en havøkologisk katastrofe en kendsgerning. Havets naturlige tilstand vil derefter være uhyre svær at genoprette.” (citat: cand.jur Asger Petersen, Generaldirektør ved EU-kommissionen, Politiken 23.juli 2017).
Lad os skabe en FOLKELIG PROTEST og samle alle gode kræfter imod dette anslag mod vore kyster og havvand på tværs af politiske tilhørsforhold.
Det drejer sig om livskvalitet for os alle og for vore børn og børnebørn."

Publiceret 26 July 2017 16:55