Konservative kandidater til KV17 i Syddjurs Kommune: Fra venstre Tommy Bøgehøj, Gustav Bielefeldt, Sanne May Mogensen, Diana Anette Bang og Jørgen Brøgger. Pressefoto

Konservative kandidater til KV17 i Syddjurs Kommune: Fra venstre Tommy Bøgehøj, Gustav Bielefeldt, Sanne May Mogensen, Diana Anette Bang og Jørgen Brøgger. Pressefoto

KV 2017 - debat Syddjurs:

Hovedløse og formynderiske Syddjurs

Af Gustav Bielefeldt, kandidat til KV17 for Konservative Syddjurs:

”I mit daglige virke færdes jeg meget rundt på vejene på Djursland.

Jeg nyder variationen mellem skove og marker, vel lige som I andre, og som turisterne gør. Vejtræerne, som står flot mange steder, har mange fordele. De giver blandt andet skygge til cyklisterne, redemuligheder for fuglene, pollen til bierne og så giver de landevejene karakter og æstetik.

Jeg kan nu forstå, at de skal fældes.

Flere stræk, hovedløst og uden at forholde sig til det enkelte træ. Baggrunden er en tragisk ulykke mellem Mørke og Thorsager i den sene vinter. Ja - tragisk, meget. Men...

Hvem pokker er kommet i tanke om at bruge mange penge på hovedløst at fjerne enkelte træer? Der står træer over alt, også på private jorde.

Jeg anerkender, at træer kan være farlige - jeg lever selv lykkeligt med risikoen til daglig. Men i Det Konservative Folkeparti er vi imod, at man på formynderisk vis bruger offentlige midler i et forkrampet og helt håbløst forsøg på at fjerne en risiko ved at bevæge sig ud for sin dør.

Jeg vil opfordre læsere til at køre turen mellem Mørke og Thorsager eller Termestrup og Rosenholm og forholde Jer til træerne med de hvide streger.

Se nu på vejtræerne igen og med fornuftige øjne. Lad være at spilde vores alles penge og tid på ingenting.”

Publiceret 25 July 2017 21:40