Jan Kjær Madsen, Hornslet, spidskandidat for Det Radikale Venstre til KV17 i Syddjurs

Jan Kjær Madsen, Hornslet, spidskandidat for Det Radikale Venstre til KV17 i Syddjurs

KV17 - debat Syddjurs:

Sådan får Syddjurs Danmarks reneste badestrande

Af Jan Kjær Madsen, Syddjurs Byråd, Det Radikale Venstre, spidskandidat til KV17:

"Så mødes vi igen af billeder, hvor hvaler og andre havdyr har slugt en masse affald i havet - med død og lidelse til følge. Eller fotos fra kyster rundt om i Danmark og andre lande, hvor strandene flyder af skidt og møg. 
I vores kommune er vi heldigvis ikke - endnu - plaget i større grad, og sådan skulle det gerne blive ved med at være. 
Men vi kan sagtens være med til at anvise løsninger på at komme problemet til livs og samtidig"feje for vores egen dør". 
Derfor foreslår Radikale Venstre, at der i det kommende budget afsættes 1 mio. kr. til at rense de knap 140 km strand og kystlinie vi har i kommunen. 
Pointen:
Kystlinien opdeles i 40 strækninger á 3,5 km, hver især med en værdi af 25.000 kr/år. Herefter kan kommunens mange foreninger og institutioner så tegne sig for et stykke, og fire årlige affaldsindsamlinger og -sortering af den strækning, man nu har valgt. 
Resultatet vil for det første være, at vi får Danmarks reneste kyststrækning i Syddjurs, og bidrager til at fjerne noget af det skidt og møg, der flyder rundt i havene omkring os.
For det andet vil det give muligheden for at tjene penge til aktiviteter og ture for mange af kommunens foreninger og institutioner, f.eks. idrætsforeninger, skoler, spejdergrupper, borgerforeninger, distriktsråd og lignende.
For det tredje skaber det et (lokalt) ejerskab til vores fantastiske fælles natur og miljø her i kommunen. Og endelig vil man i regi af skoler og naturforeninger kunne indtænke forskellige pædagogiske initativer i forbindelse med opgaven. 
Syddjurs skal fortsat være kendt for den skønne natur, aktive og engagerede foreninger og vores vilje til at tage ansvar og initiativ."

Publiceret 15 July 2017 11:10