Tom Bytoft

Tom Bytoft

Debat Norddjurs:

Er Mads Nikolajsen og Jens Meilvang bare klogere end alle andre?

Af Tom Bytoft (S), Norddjurs Kommunalbestyrelse:

"Jeg stemte først for at lukke vejen ved Auning Idrætscenter. 
Denne sag har væres langsommelig, og et politisk skoleeksempel på, at alt der kan gå galt, er gået galt. 
Først byggede vi en børnehave uden overhovedet at tænke over konsekvenserne, at den ville belaste trafikken betydeligt i dette område. 
Så kommer der et rigtigt godt forslag fra en arbejdsgruppe, der med udgangspunkt i trafiksikkerhed, foreslår at lukke dele af Sdr. Fælledvej, - for samtidig at tænke et nyt spændende aktivitetsmiljø ind, en fantastisk mulighed for skole, SFO, og byens borgere i almindelighed. 
Vi lukker vejen i en forsøgsperiode, får en del kritik for denne beslutning, da det bliver svært at aflevere børn i SFO og børnehave , men også ros fra SFO for at skabe trafiksikkerhed, hvilket efter min mening er det primære, så må vi finde os i som voksne, at det er lidt mere besværligt at aflevere vores børn, og arbejdsgruppen kommer meget tæt på at skaffe et millionbeløb til at realisere ideen om et spændende aktivitetsområde. 
Der er stadig mange blandede kommentarer fra borgerne i byen, og pludselig går det op for mig, at der en lang række spørgsmål, vi ikke har fået svar på. Det betyder, at jeg i byrådssalen under behandlingen af punktet beder om, at punktet trækkes af dagsordenen for, at udvalget kan få svar på blandt andet: 

  • Hvad mener centrets brugere om løsningen, det er jo dem, der lægger børn til?
  • Hvad mener skolebestyrelsen på vegne af børn i skole og SFO?
  • Hvad mener naboerne til forslaget, det er jo dem, der belastes af øget trafik?
  • Hvad siger politiet til de trafiksikkerhedsmæssige problemstillinger ?
  • Hvor mange biler vil belaste udkørslen og krydset ved Sandvej /Østervangs Allé?
  • Hvad mener byens borgere i almindelighed om løsningen ?
Min konklusion på alle disse svar er, at vejen ikke permanent skal lukkes, men heller ikke, at vi med en åbning løser de udfordringer og muligheder, som der er om trafiksikkerheden for børn og brugere af området. 
I nogle af høringssvarene er der gode forslag til de muligheder, der kan bringes i spil, og måske kan vi finde en løsning, der både øger trafiksikkerheden og giver mulighed for udvikling og spændende nytænkning af området. 
Jeg er glad for, at jeg bad om en ekstra runde om emnet, at jeg lyttede til brugere, borgere og interessenterne. Det har ikke været en køn proces, men hvis den ender med den rigtige løsning, hvad gør det så ?
Jeg må spørge Jens Meilvang, Ole B. Nielsen og Mads Nikolajsen om baggrunden for deres fastholdelse af en permanent løsning, med lukning af området. Har i ikke læst høringssvarene? Er demokrati ikke at spørge, lytte og så træffe den rigtige beslutning? Ser I slet ikke andre muligheder end en permanent lukning af området ?
Lytter I slet ikke til borgerne - eller I bare meget klogere end de mennesker, der færdes i området?"

Publiceret 05 June 2017 10:33