Arkivfoto

Arkivfoto

Debat Syddjurs:

Russisk roulette med offentlige midler

Af Flemming Kattrup, Strands Havvej 18, Knebel:

“Åbent brev til borgmester, byråd og embedsmændene.

Kære alle.

Hvordan kan I – ansvarsbevidste, som I jo er – godkende til videre forløb og uden indvendinger, at et velkomstcenters anmodning om videre kommunal bearbejdelse ukritisk får lov til at 'udvikle' sig med vel i hundredtusindvis af kommunalkroner?

Her tales om, at en anmodning indebærer straks-accept af igangsættelse af en ny og kostbar lokalplan og ændring af/tillæg til den lokale kommuneplan for området.

Man har fra Nationalpark Mols Bjerge fremsendt denne anmodning med usande oplysninger til PUK-udvalget, og på trods af, at man (PUK-udvalget) blev gjort bekendt med disse urigtige oplysninger, blev 'sagen' af kommunaldirektøren videresendt til byrådet med anbefaling.

Det hele er et sammensurium af groteske ting:

1. Man har ikke alle godkendelser på plads trods oplyst i ansøgningen, idet Fredningsnævnet IKKE har givet et bindende forhåndstilsagn som ellers fremhævet. – (Det gør de ALDRIG, meddeler man!)
2. Der er ikke engang udarbejdet et driftsbudget.
3. Der er på nuværende tidspunkt vel kun en 6 – 7 millioner. Og projektet er skønnet til over 40 mio. kroner.

Og alligevel gi'r kommunen grønt lys til, som nævnt, at embedsmændene går i fulde omdrejninger her og nu med udarbejdelse, hvor alene dette arbejde beslaglægger mange folk og er unødvendig ødslen med 'vore' penge, hvis det hele falder til jorden pga. et eventuelt ”Nej” fra Fredningsnævnet.

Kommunen skal anlægge kloaker og p-plads mm. til skønnet +/-10 mio. kroner og hævder, at regningen sendes videre til Nationalpark/Naturstyrelsen. – Er det for meget forlangt, at det tjekkes/garanteres/bevises i forvejen, om disse ret så uformående institutioner økonomisk set er i stand til at betale, inden det helt store kommunale arbejde sættes i gang, men med muligvis unødvendigt spildte skatteborgerpenge som resultatet.

Det var den direkte kommunale involvering med store udgifter.

Ellers et spektakulært stunt fra Nationalparkens side, hvor man ofrede over to millioner direkte skattekroner på en arkitektkonkurrence, skønt næsten intet er på plads, og med gennemskueligt forehavende i at smøre myndigheder og folket til at glemme at se kritisk på projektet. Hvilket tilsyneladende er ved at lykkes.

Russisk roulette med offentlige midler.

Hvordan vil I forsvare alle de spildte penge, hvis hele boblen brister?

Muligt, som borgmesteren udtaler, at kommunen er forpligtiget til at udarbejde ny lokalplan samt kommunal lokalplansændring, hver gang nogen kommer med ideer og ønsker, men hvor står, at I ikke må nægte dette, i de tilfælde, hvor det hele synes som luftkasteller, men denne gang desværre med kommunalt islæt, idet mange af byrødderne er syltet ind i Nationalparken, hvorfor troen på et neutralt og upartisk syn er lidt ude i horisonten.”

Publiceret 01 June 2017 09:11