Maria Reumert Gjerding, MF

Maria Reumert Gjerding, MF

Debat:

Hjælp os med at stoppe de forurenende havbrug ved Djursland

Af Maria Reumert Gjerding, MF, Miljøordfører for Enhedslisten og Jesper Yde Knudsen, byrådsmedlem for Enhedslisten Syddjurs:

"Regeringen har fremsat et lovforslag, der vil gøre det nemmere at etablere havbrug i Danmark. Det sker angiveligt for at skaffe flere arbejdspladser og udvikling i hele landet. Det skal ske uden miljøproblemer ved hjælp af såkaldt kompenserende virkemidler. 
Et af de steder der vil kunne se frem til flere havbrug er Djursland, hvor der er hele 3 ansøgninger om nye havbrug, de 2 helt tæt på kysten. 
Ifølge ansøgningerne vil de 2 havbrug tæt på kysten samlet udlede ekstra 300 tons kvælstof og 36 tons fosfor om året til kystvandene ud for Djursland. 
Havbrugene vil dermed blive den klart største forurener af næringsstoffer på Djursland. Til sammenligning udledes 5 tons kvælstof og 0,4 tons fosfor om året fra renseanlægget, der dækker Ebeltoft, den største by i Syddjurs Kommune.
Effekten af de forurenende næringsstoffer fra havbrugene vil blive forværret af at udledningen er størst om sommeren, hvor næringsstoffer er den begrænsende faktor for algevækst. Ydermere er vandet i området lagdelt, hvilket gør, at ilten har svært ved at trænge ned på bunden. Tilsammen vil det vil øge risikoen for iltsvind og fiskedød. 
Dermed vil tilladelse af nye havbrug betragteligt øge risikoen for forurening af havmiljøet og kysterne af Djursland. 
Djursland er en naturmæssig perle midt i landet, hjemsted for Nationalpark Mols Bjerge og omgivet af en af de mest fantastiske kyststrækninger i Danmark. 
Foruden at gavne de lokale beboere tiltrækker naturen et stigende antal turister. Frem mod 2018 forventes turismen på Djursland at give 1,8 mio overnatninger om året og arbejdspladser svarende til 2650 årsværk.  
I den sammenhæng betyder de få arbejdspladser, der måske skabes ved etableringen af nye havbrug ingenting. 
Tværtimod er de nye havbrug en trussel mod både natur og udvikling på Djursland. 
Det er baggrunden for, at de to byråd på Djursland på tværs af partiskel kraftigt har taget afstand fra planerne for nye havbrug. 
Gennem en lang årrække er der blevet arbejdet hårdt og investeret mange penge i  forbedring af vandmiljøet. Det begynder vi nu at kunne nyde frugterne af. Det ville være tåbeligt at sætte det over styr ved en kortsigtet og uigennemtænkt beslutning om stærkt forurenende havbrug. 
For at imødegå forureningen fra de nye havbrug foreslår regeringen kompenserende virkemidler såsom muslingeopdræt eller tangdyrkning. Disse virkemidler har vist en effekt ved forsøg i Skive Fjord, men ifølge eksperter er det højst tvivlsomt, om det kan lade sig gøre i Kattegat, hvor der hersker helt andre forhold. 
I disse dage diskuterer Folketinget lovforslaget, der vil åbne op for de forurenende havbrug uden garanti for, at de kompenserende tiltag virker. 
Det kan ødelægge årtiers investering i et bedre vandmiljø og have ødelæggende konsekvenser for natur og udvikling på Djursland og andre steder i Danmark. 
Det er stadigvæk muligt at lade fornuften råde. Der er partier der ikke har bestemt sig endnu, og andre kan stadigvæk skifte mening. 
Vi vil derfor opfordre alle til at kontakte folketingsmedlemmer og partier for at få dem til at sige ja til natur og udvikling og nej til den fremsatte lov om slække miljøkravene og gøre det nemmere at etablere forurenende havbrug. 
Det arbejder Enhedslisten for i Folketinget, på Djursland og i resten af Danmark."
 

Jesper Yde Knudsen er i front for Enhedslisten ved det kommende kommunalvalg i Syddjurs. Foto: Lars Norman Thomsen

Jesper Yde Knudsen er i front for Enhedslisten ved det kommende kommunalvalg i Syddjurs. Foto: Lars Norman Thomsen

Publiceret 17 March 2017 05:00