“Global VE” er opgjort efter Energistyrelsens vejledning og baseret på 2015-data. Opgørelsesmetoden medtager ikke alt den vindkraft, der eksporteres ud af kommunen
“Lokal VE er opgjort efter Energistyrelsens vejledning men medregnet alt vindkraft produceret i kommunen. Det giver en højere andel vedvarende energi i nogle kommuner. F.eks. 69 procent i Lemvig, 59 procent i Ringkøbing-Skjern, 88 procent på Samsø og 60 procent i Struer

“Global VE” er opgjort efter Energistyrelsens vejledning og baseret på 2015-data. Opgørelsesmetoden medtager ikke alt den vindkraft, der eksporteres ud af kommunen “Lokal VE er opgjort efter Energistyrelsens vejledning men medregnet alt vindkraft produceret i kommunen. Det giver en højere andel vedvarende energi i nogle kommuner. F.eks. 69 procent i Lemvig, 59 procent i Ringkøbing-Skjern, 88 procent på Samsø og 60 procent i Struer

Energiregnskab:

Se, hvor grøn din kommune er

36 procent af energiforbruget i Region Midtjylland kommer fra vedvarende energikilder

Af
Af Lars Norman Thomsen

Region Midtjylland har kortlagt energiforbruget siden 2006, hvor andelen fra vedvarende energikilder var 23 procent.
De nye tal (2015) viser, at 36 procent af forbruget kommer fra vedvarende energikilder. Tallene viser samtidigt, at andelen af vedvarende energi i det nationale energiforbrug er på 28 procent.

“Udviklingen går den rigtige vej, og følger vi kurven, som den har udviklet sig mellem 2007 og 2015, så når vi 50 procent vedvarende energi i 2025. Men tallene viser også, at det er vigtigt, at vi nu holder momentum,” udtaler formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland Poul Erik Christensen (R) i en pressemeddelelse.

Store forskelle

Tallene dækker over en fordobling af vindkraft i regionen i årene 2010-2015, en 9-dobling af solenergi (dog fra et lavt udgangspunkt) og tæt ved en fordobling af biogasproduktionen. Det skyldes de mange anlægsprojekter som forsyningsselskaber, investorer, kommuner og borgere har gennemført.
Samtidigt afslører energiregnskabet dog store forskelle mellem de enkelte kommuner.

Samsø er absolut topscorer blandt de 19 kommuner, mens Silkeborg og Aarhus ligger lavest på listen med en andel på under 20 procent. Norddjurs og Syddjurs Kommuner sniger sig lige op i den bedste halvdel tæt på 50 procent.
“Alle 19 kommuner i regionen gør en indsats på det her område. Men ting som geografi, historie og politisk ambitionsniveau giver naturligt forskellige forudsætninger for, hvor hurtigt omstillingen sker,” udtaler Poul Erik Christensen i pressemeddelelsen.

Læs mere om energiregnskabet på:

  • www.rm.dk/regional-udvikling/energi-og-cleantech/strategisk-energiplanlagning/energiregnskaber/

Fakta

  • Region Midtjylland har siden 2006 opgjort andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug
  • Andelen udgør i det seneste regnskab 36 pct. (de nyeste tal er fra 2015)
  • Den vedvarende energi kommer primært fra biomasse og vind, mens en mindre andel kommer fra bionedbrydeligt affald, biogas og solenergi 
  • Målet i den regionale udviklingsstrategi er, at halvdelen af energiforbruget i 2025 kommer fra vedvarende energikilder
  • Det mål kræver en udvikling i samme tempo som nu

Publiceret 17 March 2017 08:53