Henrik Holmsted Pedersen

Henrik Holmsted Pedersen

K17 - debat Norddjurs:

Kasino-mentaliteten lever tilsyneladende videre i Norddjurs

Af Henrik Holmsted Pedersen, kandidat til KV17 for Enhedslisten Norddjurs:

“En særdeles gylle-garantilysten borgmester kom på kommunalbestyrelsesmødet i mål med at favorisere en lille gruppe endnu hemmeligholdte landmænd, hvis navne endnu ingen kender, ikke engang kommunen selv. Det hemmeligholdte og ukendte selskab agter at opføre et biogasanlæg I Grenaa.

Borgerne i Norddjurs stiller nu garanti for godt 81 mio. kroner til det endnu ukendte og hemmeligholdte selskab. Når jeg tillader mig at anvende ordet hemmeligholdte, så skyldes det at på en forespørgsel fra Enhedslisten til DJURS Biogas a.m.b.a. om, hvem ejerkredsen er, fik vi den besked, at det ønsker de ikke at oplyse, og at andre politikere havde spurgt om det samme og fået den samme besked.

Hans Husum fra V var bekymret over, at det påtænkte selskab kun havde fået et tilbud på opførelsen af gylle-fabrikken, og at man derfor ikke med sikkerhed kunne vide om prisen på fabrikken er konkurrencedygtig?

Harald Grønlund fra Borgerlisten spurgte ind til, om det var rigtigt opfattet, at man endnu ikke ved, hvilken selskabsform der var tale om, og fik det svar, at det var rigtigt, og at det da var fuldstændigt ligegyldigt.

Steen Jensen fra DF, undrede sig over, at når nu projektet var så godt, hvorfor så ikke selskabet blev anvist til en bank for at få garantien der. Ulf Harbo fra Enhedslisten Norddjurs argumenterede sagligt, hvorfor Ø ville stemme imod, men det prellede fuldstændigt af, og virkede som ”spildte Guds ord på Balle-Lars”.

Lars Østergaard fra V stemte direkte imod af den årsag, at det var astronomiske millionsummer, der her var tale om.
Vi i Enhedslisten Norddjurs vil følge med i udviklingen, og det vil ikke komme bag på os, om borgerne i Norddjurs kommer til at stille garanti for svinefabrikker i vore nabokommuner.

Kasino-mentaliteten lever tilsyneladende videre i kommunalbestyrelsen i Norddjurs.”

Publiceret 15 March 2017 08:44