Ulf Harbo

Ulf Harbo

Debat Norddjurs:

Kortere skoledag - vejen til en bedre folkeskole

Af Ulf Harbo, kommunalbestyrelsesmedlem for Enhedslisten i Norddjurs kommune - Jakob Sølvhøj, MF, gruppeformand og undervisningsordfører for Liste Ø

"Det er ikke underligt, at der fortsat er stor utilfredshed med folkeskolereformens lange skoledage. Mange lærere kan nikke genkendende til oplevelsen af trætte elever, der har alt for ringe udbytte af undervisningen sidst på dagen. Mange elever og deres forældre beklager, at det er svært at finde tid og energi til fritidsaktiviteter, fordi skoledagen slutter for sent.
Med skolereformen blev der fejlagtigt satset på kvantitet i form af flere timer frem for kvalitet ved velforberedt undervisning. Reformen lagde dermed et hårdt pres på lærernes arbejdsvilkår. En del har taget konsekvensen og sagt farvel til arbejdslivet i folkeskolen.
Den negative effekt af de lange skoledage blev forstærket af måden de ekstra timer blev finansieret på. Hovedparten af pengene blev skaffet ved indgrebet i lærernes overenskomst. Det kan ikke bortforklares, selv om de tidligere regeringspartier stædigt forsøger at holde fast i fortællingen om, at reformen og lovindgrebet intet havde med hinanden at gøre. Den seneste debat om Thornings udtalelser om lockouten til Politiken har understreget, hvor betændt en sag det er, at forringelsen af lærernes arbejdstid var en økonomisk forudsætning for reformens gennemførelse.
De problemer som reformen og indgrebet i lærernes arbejdstid har skabt for folkeskolen, forsvinder ikke ved at tie dem ihjel. Der er brug for at gøre noget ved dem. Enhedslisten fremsætter derfor nu forslag i folketinget, der skal give kommunerne og de enkelte skoler frihed til at afkorte skoledagen. Vel at mærke på en sådan måde, at de forpligtes til anvende de penge, der spares ved en afkortning af skoledagen til at udvide lærernes forberedelsestid – og til at genoprette åbningstiderne i fritidsordninger og klubber, der var den anden kilde til finansiering af de lange skoledage.
Det bliver interessant at se, hvordan den nye undervisningsminister, der er kendt som en markant kritiker af de lange skoledage, vil agere. Spændende bliver det også om S, SF og RV, der stod bag reformen og indgrebet mod lærerne, vil gribe muligheden for at ændre retning i skolepolitikken. Ikke bare i ord, men også når der skal stemmes i Folketinget.
Der er brug for at lægge kursen om i skolepolitikken. Vi skal have gjort op med testsystemet. Der skal bremses op for skolelukninger og tilføres mange flere ressourcer til folkeskolen. Der er meget at gøre, og det vil være en god start, hvis vi kan få afkortet skoledagen og sikret bedre forberedelsestid til lærerne."

Jakob Sølvhøj. MF, foto:Steen Brogaard

Jakob Sølvhøj. MF, foto:Steen Brogaard

Publiceret 28 January 2017 14:03