Debat Syddjurs:

5 gode grunde til en ny omfartsvej syd om Rønde, afsnit 2

Af Peter Krog-Meyer, Rønde:

"Som opfølgning på indlæg på nettet og i avisen den 15.-17. januar er her kommunens nuværende planer for ny vejforbindelse udenom Rønde jf. de sidste 2 kommuneplaner, senest i 2016. Den planlægges nord om Rønde, fra T-krydset Føllevej-Skrejrupvej over til Smouenvej. Vejen er planlagt tværs over tunneldalen umiddelbart nord for Rønde.
Læs også: Debat Syddjurs: 5 gode grunde til en ny omfartsvej syd om Rønde
Vejen planlægges hvor der er terrænforskel på 20–30 meter. Det vil blive et endog meget stort og dyrt projekt. Med de store terrænforskelle vil man skulle lave enten en bro over dalen, eller måske en dæmning. Begge løsninger vil blive særdeles synlige.

Jordbundsforholdene er meget vanskelige. Enhver der laver byggeri i området har respekt jordbundsforholdene. Talrige byggerier er blevet meget dyrere pga. lerjordene i området. En vejforbindelse her er ingen undtagelse.

Naturen vil påvirkes. Netop tunneldalen ved Rønde er i talrige planlægninger udlagt som en grøn kile, et område som vil placere sig mellem nuværende og fremtidige boligbyggerier. En bro eller dæmning vil være et stort indgreb i området.
Begrænset trafik med en sådan vejføring. Der er ikke meget idé i at køre fra Smouenvej til Skrejrupvej. Folk som skal fx til og fra Thorsager vil ikke anvende den. Det er begrænset hvad nuværende og fremtidige beboere vil kunne drage af fordel. Antallet af trafikanter bliver simpelt hen for lavt selv med planlagt udbygning ved Rønde Nord.

Molstrafikken og trafikken til det planlagte nye velkomstcenter påvirkes ikke. Det giver ingen mening at benytte en evt. ny vej nord om Rønde hvis man skal til og fra Mols eller besøge Kalø Slotsruin og det planlagte nye velkomstcenter. Det seneste estimerede besøgstal ud til Kalø Slotsruin er ca. 150.000 i flg. tælleren ved indgangen men kan sagtens være større. Hertil kommer de mange andre gæster til restaurant og til de efterhånden kendte tirsdagstræf. Man forventer derudover en stigning på 20 – 30 procent til det nye besøgscenter og restaurant hvis planerne realiseres.

Det er vigtigt at forholde sig til at udvikling får konsekvenser. Derfor må vi i tide at tage forholdsregler. Jeg har tidligere i en indsigelse til kommuneplanen påpeget disse forhold vedrørende en nordlig linjeføring. Jeg vil forsat arbejde med disse forhold og forslaget om en vejføring syd om Rønde vil blive en del af oplæg til næste kommuneplan for Syddjurs."

Publiceret 27 January 2017 12:09