Et udsnit af de 22 børn i Høgereden med deres nye, smarte skuldertasker klar til at drage i felten i Kare eller ned til fjorden. Foto: Lars Norman Thomsen

Et udsnit af de 22 børn i Høgereden med deres nye, smarte skuldertasker klar til at drage i felten i Kare eller ned til fjorden. Foto: Lars Norman Thomsen

Børn:

I Høgereden har de ikke problemer med normeringen

Den private daginstitution i Kare kører nu på 11. år - med en normering på 22 børn og fem ansatte

Af
Af Lars Norman Thomsen

Mens flere forældre med børn i daginstitutioner i Grenaa er fortørnede over, at antallet af pædagoger er alt for få og forsøger at råbe politikerne op, så er der anderledes roligt i landsbyen Kare på Rougsø-halvøen i den modsatte ende af Norddjurs Kommune.

Her finder man landsbybørnehaven Høgereden i meget landlige omgivelser i Høeggaardens gamle stuehus. Høeggaarden er en gammel firlænget gård, der i dag drives efter økologiske principper.

Høgereden kører på sit 11. år - nu med en normering på 22 børn og 5 ansatte. De 22 børn er fordelt med 14 store børn fra 3 til 6 år og 8 mindre børn i 0-3 års alderen.

“Vi er altid fire voksne på arbejde,” fortæller pædagog Louise Mogensen.

Efterspørgslen efter børnehaven er så stor, at Høgereden har børn stående på venteliste og endda må afvise flere.

Pædagog Louise Mogensen foran indgangen til Høgereden. Foto: Lars Norman Thomsen

Pædagog Louise Mogensen foran indgangen til Høgereden. Foto: Lars Norman Thomsen

Startede i 2005

Henriette Madsen startede 1. februar 2005 en lille privat børnepasning, da hendes egen datter var lille. Den var tænkt som en midlertidig løsning, indtil datteren skule begynde i skole. Grundlaget for pædagogikken var at skabe en hjemlig, tryg og rolig hverdag for børnene. Udgangspunktet var ganske enkelt at præsentere børnene for den respekt, sunde fornuft og ”landsby- logik”, man tidligere har kunnet opleve, ved at tilbringe sin barndom i en af de små landsbyer i Rougsø.

”Men hurtigt begyndte interesserede forældre at kontakte mig, og pludselig havde jeg 15 børn og to ansatte”, fortæller hun.

Siden har Høgereden vokset sig til sin nuværende størrelse.

I begyndelsen af september 2013 gik Høgereden fra at være et pasningstilbud under 'fritvalgsordningen' til at være en godkendt privat daginstitution. En fortsat drift vil nemlig kræve, at Høgereden lever op til en administrativ og lokalemæssig standard, der mindst svarer til de gængse offentlige pasningstilbud.

Høgereden har masser af dejlig udenomsplads, hvor børnene kan lege. Foto: Lars Norman Thomsen

Høgereden har masser af dejlig udenomsplads, hvor børnene kan lege. Foto: Lars Norman Thomsen

Nye tasker og grøn profil

De 22 børn fik forleden hver overrakt en ny og smart sort skuldertaske, som de fremover kan have deres madkasse og vandflaske plus lidt tilbehør i, når de drager på gåture i det omkringliggende terræn.

Den glade giver er den lokale tømrermester Niels Aggergaard, indehaver af Aggergaards tømrerforretning.

“Vi er generelt meget ude i naturen, og det er meget nemt, fordi vi bor, hvor vi nu bor,” siger Louise Mogensen.
Høgereden vil arbejde for, at Det Grønne Flag snart skal vejre over institutionen, fortæller hun.

For at modtage Det Grønne Flag skal Høgereden dog opfylde nogle særlige krav, som Friluftsrådet har opstillet for Grønne Spirer, der er Rådets grønne mærkningsordning.

De mindste børn, 0-3 år, har deres eget lokale i Høgereden. Foto: Lars Norman Thomsen

De mindste børn, 0-3 år, har deres eget lokale i Høgereden. Foto: Lars Norman Thomsen

  • Institutionsleder og indehaver Henriette Madsen startede Høgereden i 2005 som en lille privat pasningsordning. Grundlaget for pædagogikken var at skabe en hjemlig, tryg og rolig hverdag for børnene (0-6 år)
  • I begyndelsen af september 2013 gik Høgereden fra at være et pasningstilbud under ”fritvalgsordningen” til at være en godkendt privat daginstitution
  • Høgereden er godkendt som privat daginstitution af Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har pligten til at føre løbende tilsyn
  • Forældrene indgår en skriftlig aftale med Høgereden. Norddjurs Kommune udbetaler tilskud til Høgereden på baggrund af oplysninger om de indmeldte børn

Publiceret 26 January 2017 11:42