Rektor Helene Bendorff Kristensen (tv.) og Hanne Kjærgaard Hansen, formand for HF-udvalget og daglig lærer i dansk og engelsk, er spændte på, hvordan HF-delen af gymnasiereformen slår igennem på Grenaa Gymnasium. De er parate til at snakke med vordende studerende ved lørdagens orienteringsmøde. Foto: Lars Norman Thomsen

Rektor Helene Bendorff Kristensen (tv.) og Hanne Kjærgaard Hansen, formand for HF-udvalget og daglig lærer i dansk og engelsk, er spændte på, hvordan HF-delen af gymnasiereformen slår igennem på Grenaa Gymnasium. De er parate til at snakke med vordende studerende ved lørdagens orienteringsmøde. Foto: Lars Norman Thomsen

Unge:

Spids ører, når det gælder HF

Fra næste skoleår kan du starte på HF allerede efter 9. klasse

Af
Af Lars Norman Thomsen

Hvis du går med tanker om at søge ind på HF i næste skoleår, får gymnasiereformen betydning for dig.

Et stort flertal i Folketinget vedtog i efteråret 2016 gymnasiereformen, hvor de vigtigste forandringer for HF-uddannelsen er:

  • Optagelse allerede fra 9. klasse
  • Nye fagpakker
  • Ændring i fagene 
  • Krav til karakterer og uddannelsesparathed
  • Adgang til universitetet kræver enten en udvidet fagpakke (ekstra 250 timer) på 2. år eller tilbygning på GSK (Gymnasiale SuppleringsKurser, red.) eller HF-enkeltfag
Det slår selvfølgelig også igennem på Grenaa Gymnasium, hvor rektor Helene Bendorff Kristensen og Hanne Kjærgaard Hansen, formand for HF-udvalget og daglig lærer i dansk og engelsk, er ved at ruste sig til de nye tider og i fuld gang med at forklare fremtidens studerende, hvordan uddannelserne ændrer sig fra det kommende skoleår, som begynder til august 2017.

Fortsat for de skæve

“Vi er meget spændte på, hvad det får af betydning, at man nu kan starte på HF allerede efter 9. klasse. Min forventning er, at vi sikkert først mærker den fulde effekt efter et par år,” siger rektor Helene Bendorff Kristensen.

For Hanne Kjærgaard Hansen er det vigtigt at understrege, at HF fortsat også er en uddannelse for såkaldte mønsterbrydere, selv om kravene til de studerende på mange områder skærpes.

“HF er noget andet end STX (det almene gymnasium, red.), og der skal fortsat være plads til, at lidt mere skæve unge kan få lov til at udfolde sig og tage livtag med livet, medens de går på HF,” siger Hanne Kjærgaard Hansen, der fremhæver, at der fremover vil være indbygget deciderede praktikforløb i HF-uddannelsen.

“Det vil forbedre de studerendes muligheder for at vælge fremtidig uddannelse,” vurderer formanden for HF-udvalget.

“Der bliver meget mere systematisk karriereplanlægning for de studerende på HF, fordi målet både er at sikre, at de kommer godt igennem deres HF-uddannelse, men også er i stand til at træffe det rigtige valg af videregående uddannelse når de har fået deres eksamen.”

HF vil i sin nye udgave naturligvis fortsat bestå af obligatoriske fag og valgfag.

Fagpakker

Nyt er det, at den unge ved afslutningen af det første år skal vælge en særlig fagpakke, der er målrettet den type videregående uddannelse, som vedkommende kunne tænke dig at læse videre på.
Grenaa Gymnasium tilbyder fem fagpakker:
Samfund
Sport
Kreativitet
Sundhed
Science
“Hver fagpakke målretter sig en kortere eller mellemlang videregående uddannelse, som den studerende sigter mod skal være fremtiden,” forklarer Helene Bendorff Kristensen.
Det kan være uddannelser som: folkeskolelærer, pædagog, fysioterapeut, socialrådgiver, politibetjent, bygningskonstruktør, sygeplejerske, bioanalytiker, radiograf, tandplejer ... - you name it

  • Der er orienteringsmøde på Grenaa Gymnasium lørdag 21. januar 2017 klokken 13.
  • Læs mere på www.grenaa-gym.dk

Publiceret 19 January 2017 14:13