Foto: Lars Norman Thomsen

Foto: Lars Norman Thomsen

Kommentar:

Mangel på respekt - og mistillid

Af
Af Lars Norman Thomsen

redaktør:

Bestyrelsesformand for Grenaa Havn A/S, Poul Anker Lübker, fulgte overskrifterne på ovenstående foto, da han på sidste uges borgermøde på Kystvejens Hotel & Konferencecenter i Grenaa på professionel vis og nærmest klinisk gennemgik det forløb, som umiddelbart efter nytår tvang havnebestyrelsen til at konkludere, at det planlagte havvindmølleprojekt ud for Grenaa Havn ikke kunne realiseres af "økonomiske, juridiske og tekniske årsager."
Det er svært at hævde andet end, at Grenaa Havn A/S har fulgt det mandat, der blev givet af et stort flertal i Norddjurs Kommunalbestyrelse i august 2016.

Mandatet fra kommunalbestyrelsen eksisterer ikke mere, og Grenaa Havn A/S har ikke planer om flere havvindmølleprojekter med 0-testmøller, men det har måske andre vindmøllevirksomheder, der kan gå direkte til Energistyrelsen (myndighed på området) og bede om at få lov til at måtte undersøge mulighederne for at stille 0-testmøller op ud for Grenaa Havn.

Det skorter nemlig meget på muligheder for at opstille 0-testmøller, forklarede Poul Anker Lübker.
Ellers afslørede borgermødet, hvad debatten har afspejlet, siden et flertal i kommunalbestyrelsen i august 2016 gav Grenaa Havn A/S det ønskede mandat, at manglen på respekt mellem tilhængere og modstandere er stor - ligesom mistilliden fra det segment af borgere, der for manges vedkommende allerede markerede sig under debatten om de tre vindmølleprojekter på land (Hevring Ådal, Ålsø og Ålsrode), til primært politikerne er enorm.
Set tilbageskuende er det relativt nemt at se, hvor kæden hopper af i forhold til havvindmølleprojektet. Det kom på den politiske dagsorden i maj 2016, men da var debatten om de tre vindmølleprojekter på land ved at gå ind i sin sidste, intensive fase, og flere politikere var på vej til at finde en kattelem, der kunne redde deres politiske skind, fordi modstandernes heftighed og argumenter tydeligvis havde flyttet holdninger.
Vindmølleprojekterne (Hevring Ådal og Søby - og reelt også Ålsrode) på land faldt på kommunalbestyrelsens junimøde, og udvalgsformand Else Søjmark afsluttede, på vegne af Socialdemokratiet, debatten med at tage det herostratisk berømte første spadestik til en ny energi- og klimapolitik “ (...) i dialog med borgerne”. Da åndede mange i salen lettet op. Ikke flere vindmølleprojekter på dagsordenen i denne kommunalbestyrelses periode.

To dage før kommunalbestyrelsens møde i august havde Grenaa Havn A/S og borgmester Jan Petersen (S) fået stillet en rude til rådighed i TV 2 | ØSTJYLLAND, hvor budskabet om havvindmølleprojektet blev lanceret med bulder og brag (et selvmål af dimensioner) - som et guldæg for Norddjurs og Grenaa - for første gang blev nyheden om 700 mulige arbejdspladser til kommunen bragt til torvs.

700 arbejdspladser tog borgmesteren dog ikke i sin mund, da han to dage senere præsenterede sagens foreløbige akter for kommunalbestyrelsen. Jan Petersen sagde næsten ordret, at han ikke kunne love en eneste arbejdsplads, men hvis man sagde nej til at give Grenaa Havn mandat til at gøre forsøget, så kom der helt sikkert ikke en eneste arbejdsplads ud af det.
Dagen efter kommunalbestyrelsesmødet forlod to socialdemokrater partiet, fordi de følte, at partiets kommunale ledelse havde tvunget til dem at stemme for mandatet til Grenaa Havn - ellers var deres chancer for genopstilling ved næste kommunalvalg ikke eksisterende.
Tænk nu den tanke, at ejeren af Grenaa Havn A/S, Norddjurs Kommune, havde startet, hvor det sluttede - nemlig med et borgermøde - så havde borgere, politikere og andre haft mulighed for at diskutere på de samme præmisser og i pagt med Socialdemokratiets nye ideologi: "I dialog med borgerne ..." .

Er klar over, at Norddjurs Kommune ikke er myndighed i denne sag, men som ejer af Grenaa Havn A/S kunne man sagtens have lagt præmisserne tydeligt frem for borgerne, når man nu øjnede et guldæg ude i horisonten.
En bottom-up strategi fra ejeren, Norddjurs Kommunes side, havde givet en helt anden demokratisk proces end det meget mudrede og uskønne forløb, som vi har været vidne til. Det havde skabt tillid i stedet for mistillid.

Mistillid er en svær størrelse at slippe af med - det afslørede sidste uges borgermøde også. Socialdemokratiet bør sende vendingen “I dialog med borgerne ...” til rensning eller forklare tydeligere, hvad det betyder.
Tiden er løbet fra, at “I dialog med borgerne ...” foregår via høringssvar.

Publiceret 19 January 2017 06:00