Det hedder sig, at skolerne skal sende 200.000 kroner med en elev, der bliver visiteret til en specialskole, men det er ikke korrekt. Det rigtige beløb er 140.900 kroner i 2017. Arkivfoto

Det hedder sig, at skolerne skal sende 200.000 kroner med en elev, der bliver visiteret til en specialskole, men det er ikke korrekt. Det rigtige beløb er 140.900 kroner i 2017. Arkivfoto

Skoleøkonomi:

Det koster ikke skolerne 200.000 kroner at sende en elev på specialskole

Folkeskolerne i Syddjurs beholder selv 61.100 kroner, hvis de sender en elev til en specialskole

Af
Af Lars Norman Thomsen

Den nye økonomiske tildelingsmodel til folkeskolerne har snart et halvt år på bagen, og modellens kvaliteter og robusthed bliver diskuteret flittigt.

Ikke mindst efter, at skoleleder på Kolind Centralskole, Morten Fjord, før jul valgte at tage sit gode tøj og gå i protest mod de økonomiske forhold, som politikerne i Syddjurs synes er passende for de små og mellemstore skoler.

Myten om de 200.000 kroner

Kritikere af modellen fremhæver ofte, at det kan vælte et skolebudget, hvis en skole ikke ser anden udvej for en elev end at sende den pågældende på specialskole - for eksempel til Syddjurs Kommunes egen specialskole i Pindstrup.

Det har hidtil heddet sig, at en skole skal hive 200.000 kroner ud af budgettet, fordi pengene skal følge barnet.
Det er korrekt, at pengene skal følge barnet - det er det mantra, som hele modellen jo er bygget op omkring, men det er ikke korrekt, at en skole bliver bonnet for 200.000 kroner, selv om det nærmest er blevet en mytologisk, økonomisk størrelse.

“Det er korrekt, at der i 2017 følger et beløb med eleven på 202.000 kroner ud til specialskolen,” fastslår Per Viggo Larsen, skole- og dagtilbudschef i Syddjurs Kommune.

“Men den gennemsnitlige elevtildeling på 61.100 kroner modregnes. De penge beholder skolen, selvom eleven ikke er registreret på skolen, så skolen netto afregnes 140.900 kroner i 2017 for eleven,” tilføjer Per Viggo Larsen, der også bemærker, at pengene til at betale for specialundervisning er lagt ud til skolerne som en del af elevtildelingen.

Central pulje

Hvor meget det samlet koster at sende en elev på specialskole, svinger meget alt efter det tilbud, som eleven bliver visiteret til.
Den del af beløbet, der ligger over 202.000 kroner, betales fra en central pulje hos Syddjurs Kommune.
Dertil kommer, at der er elever i særlige målgrupper, som folkeskolerne ikke betaler for.
"Gruppen af multihandicappede elever, som især går på Djurslandsskolen lige nu betales 100 procent fra den centrale pulje. Det er valgt ud fra, at det i øjeblikket ikke er folkeskolens opgave at inkludere denne målgruppe i distriktsskolen," siger Per Viggo Larsen.

Halvårlig regulering

To gange årligt reguleres skolernes økonomi i henhold til de aktuelle børnetal.

Det sker 1. juli og 1. december.

Det vil sige, at er der kommet flere børn eller færre til på den enkelte skole i løbet af det halve år siden sidste regulering, så justeres den enkelte skoles økonomi enten op eller ned.

Hvis en skole mellem de to reguleringer har fået visiteret en elev til en specialskole, og sendt pengene videre med eleven, så påvirker det naturligvis skolens elevtal i negativ retning, og ligeledes skolens økonomi med de føromtalte 140.900 kroner på årsbasis.

Men selv om en elev ved den halvårlige regulering ikke længere figurerer i skolens statistik, så opretholder skolen alligevel 'indtægten' på 61.100 kroner, jævnfør det tidligere regnestykke, efter reguleringen.

“Eleven er jo ikke flyttet fra skoledistriktet, og skolen vil derfor fortsat have et ansvar for at følge eleven, selvom barnet eller den unge nu går på specialskole. Derfor beholder skolen de 61.100 kroner, indtil eleven enten flytter fra skoledistriktet eller bliver færdig med at gå i skole,” forklarer Per Viggo Larsen.

Lokalavisen har til denne artikel forespurgt skolelederne Lars Robdrup, Rosmus Skole, og Birgitte Agersnap, Marienhoffskolen, om de kan anerkende regnestykket med de (202.000 - 61.100) = 141.900 kroner, som det beløb som en skole i 2017 bliver bonnet for, hvis de skal sende en elev på specialskole. 

Det bekræfter begge, at de gør.

Publiceret 18 January 2017 06:00