Jørgen Ørgaard

Jørgen Ørgaard

Debat Syddjurs:

Udrykningslægefunktionen skal fortsætte

Ny anæstesilæge bosat sig i området, og som er umiddelbart villig til - og interesseret i - at indgå i ordningen.

Af Jørgen Ørgård, formand for Borgerforeningen Mols:

"Som bekendt stoppede Niels Bie som udrykningslæge på Mols og Helgenæs med udgangen af 2016.

Region Midtjylland kan ikke sådan bare føre ordningen videre. ”Det er ikke muligt umiddelbart at finde en afløser”, udtaler formanden fra Region Midtjyllands rådgivende udvalg på hospitalsområdet, Anders Kühnau (S), men han oplyser i samme åndedrag, at RegionMidt i foråret 2017 vil forsøge at finde en ny praktiserende læge til Mols og Helgenæs, og i den forbindelse bliver vedkommende præsenteret for muligheden for at blive udrykningslæge.

Vi er naturligvis glade for regionens udviste vilje til at videreføre udrykningslægefunktionen på Mols og Helgenæs. Det kommer nu heller ikke helt bag på os! Hvorfor skulle det være overraskende? RegionMidt har jo hele tiden argumenteret med, at vi i det sydlige havde udrykningslæge, og derfor måtte vi acceptere, at akutlægebilen blev placeret i Grenaa.
Den argumentation falder simpelt hen bort, hvis udrykningslægefunktionen på Mols og Helgenæs nedlægges. Vi har også bemærket, at regionsmedlemmer her efter nytår har givet udtryk for, ”at det er altafgørende, at borgerne også i regionens yderområder føler sig trygge og konstaterer, at udrykningslægen har været en del af tryghed og sikkerhed for borgerne på Mols og Helgenæs”.

Regionens udmelding er derfor også, at man vil finde en ny udrykningslæge, og pengene hertil er på plads i budgettet. Regionen mangler kun en læge. Og hvem ved, hvor lang tid det tager for regionen at finde en sådan person?

Her vil vi gerne hjælpe regionen. Oprindeligt startede ordningen med praktiserende læge, Niels Bie.
Senere kom en anæstesilæge bosat i Knebel (men nu fraflyttet) med i ordningen. Imidlertid har en ny anæstesilæge bosat sig i området, og som er umiddelbart villig til - og interesseret i - at indgå i ordningen.
Det løser jo regionens akutte behov, og når regionen til sin tid finder en praktiserende læge, der vil indgå i ordningen også, kan der blive en fornuftig fordeling mellem de to læger, som kan afløse hinanden."

Publiceret 17 January 2017 17:43